Polisen drar lärdom av det norska attentatet

Terrordåden i Norge i fjol utsatte den norska polisen, sjukvården och krisberedskapen för svåra prövningar. Polisen och Socialstyrelsen i Sverige studerar den norska 22 juli-kommissionens rapport för att dra viktiga lärdomar.

– Den norska kommissionen har gjort ett gediget och värdefullt arbete med att kartlägga händelserna och föreslå förbättringar som vi nu ska dra lärdom av för att utveckla den svenska polisens arbete. Rikspolischefen kommer att ge chefen för Rikskriminalpolisen i uppdrag att leda och samordna ett arbete med att, utifrån den norska rapporten, se hur svensk polis bör agera i en liknande situation, säger Rikspolisstyrelsens kanslichef Kalle Wallin.

Det är främst polisen som får kritik i den norska utredningen, medan sjukvården har hanterats efter omständigheterna tillfredsställande. Den norska hälso- och sjukvården klarade av att tillgodose psykosocialt stöd till de drabbade och deras anhöriga under krisen, liksom den stora betydelsen av kommunikationsinsatser och samhällsinformation vid stora katastrofer.

Det skriver svenska Socialstyrelsen i en utvärdering.

– Vi är imponerade av Norges hantering av krisen. Verksamheten med ambulansflyg och helikoptrar är väl utbyggd och specialister vid universitetssjukhusen tog hand om alla traumaskador, säger Åsa Ljungquist, utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens rapport tar även upp hur Sverige skulle klara av en motsvarande händelse.

Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, framhåller vikten av att dra lärdomar från vårt grannland.

– Varje större händelse brukar medföra nya insikter om behovet av samverkan mellan olika aktörer. Därför är det viktigt att även svenska myndigheter och andra aktörer med samhällsviktiga funktioner läser kommissionens rapport med ögon öppna för generella lärdomar, säger Helena Lindberg.  

Avslutningsvis ger hon ett exempel.

– Alarmeringstjänstutredningen borde kunna fånga upp viktiga erfarenheter om hur en samordnad alarmeringstjänst bör se ut i framtiden, säger Helena Lindberg.

Källa: Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, MSB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *