Polisens beslutsstöd löser brott

Skånepolisen löser brott betydligt snabbare med hjälp av sitt beslutsstöd. Tack vare IT-verktyget kan polisen genomsöka miljontals anmälningar på mindre än en sekund och även prognostisera brott utifrån mobiltrafik.

Skånepolisen kan med hjälp av beslutsstödet QlikView prognostisera brott och hjälpa till att snabba upp och lösa pågående utredningar. Systemet användes bland annat vid fallet med seriemördaren i Malmö. Under sju års tid var Malmö drabbad av en seriemördare som besköt invånare med utländsk bakgrund. Polisens utredningsarbete var omfattande och tog mycket lång tid. Med hjälp av beslutsstödet analyserades alla anmälningar.

– Det skulle egentligen ha tagit tre personer tre månader att läsa igenom alla miljontals anmälningar, säger Berth Simonsson, verksamhetsutvecklare vid Skånepolisen.

– Med hjälp av QlikView kunde vi på mindre än tre minuter söka igenom alla anmälningar som gjorts sedan 1998. Till slut kom vi fram till 58 anmälningar som vi trodde att vi kunde ha en koppling till Mangs-fallet. Detta hjälpte utredningsarbetet.

Förutsäger brott
Skånepolisen är först i världen med att bygga appar med hjälp av verktyget QlikView som analyserar kommunikationsbeteenden, via data från telefonmaster. Genom analys av brottsbeteenden har man sett att samtalsaktiviteten generellt sett är stor innan själva brottet begås och väldigt låg strax efter. Skånepolisen kan nu tack vare IT-stödet fokusera på själva analysen istället för att söka efter information. Genom att analysera brottsstatistik tillsammans med mängder av annan information, som till exempel väder, veckodag, löningsdag och stora evenemang har polisen skapat modeller för att förutsäga brott.

Verktyget testades
Polisen i Skåne sökte igenom en halv miljon förhör på mindre än en sekund när flera bussar besköts i centrala Malmö. Insamlingen av bakgrundsfakta snabbades upp genom beslutsstödet. Sedan gjordes beräkningar som visade att skottlossningar skulle ske i ett visst område vid en viss tidpunkt. När skottlossningen sedan inträffade visade sig beräkningen korrekt vilket möjliggör för ett mer proaktivt arbete för polisen. Idag kan polisen i Skåne göra denna typ av prognoser på fyra sekunder istället för, som tidigare, fyra timmar.

Genom att tydligt visualisera var och när olika typer av brott sker kan rätt typ av bemanning tillsättas vilket leder till en mer optimerad personalbemanning, målmedveten brottsreducering och ökad trygghet för medborgarna.

Polismyndigheten i Skåne är Sveriges tredje största polismyndighet med 3 500 anställda, varav cirka 2 600 är poliser och cirka 900 är civilanställda. Beslutsstödet används inom både den operativa och administrativa verksamheten. Alla inom Skånepolisen har tillgång till QlikView – samma grundsystem – men använder verktyget till olika saker beroende på vilken typ av information som behövs.

Källa: QlikTech

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *