Polismyndigheten kammade hem priset för årets mest samhällsnyttiga e-tjänst


Bild: Sven-Erik Ceedigh 
Under e-Förvaltningsdagarna delades priset för den mest samhällsnyttiga e-tjänst ut, eDiamond Award. Vinnaren blev e-tjänsten Giltighetskontroll id-handling som Polismyndigheten utvecklat.    
Tjänsten beskrivs som den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av id-handlingar i Sverige. Svenska konsumenter är idag utsatta för en mängd bedrägeriförsök. För konsumenten så innebär e-tjänsten att konsumentskyddet stärks, att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar och att tillgängligheten till Polisens växel (114 14) ökar.
Malin Lindström, Verksamhetsutvecklare e-tjänster och Daniel Svan, chef för utvecklingen av e-tjänster, mottog priset under jubel från publiken på Hamburger Börs. Juryns motivering löd:
För allmänheten så innebär denna e-tjänsten att konsumentskyddet stärks och att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar samt att tillgängligheten till polisens växel ökar. Detta är i sannerligen en samhällsnyttig e-tjänst till medborgarnas tjänst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.