Politiker har delegerat bort sitt ansvar

Statsvetaren Patrik Hall visar i boken Managementbyråkrati att mycket som tidigare var politiska beslut har blivit organisatoriska beslut, man har system som ersätter politik. Men konflikterna är kvar.

Patrik Hall är docent i statsvetenskap på Malmö Högskola. I dagarna har resultatet av hans fem år långa forskning publicerats i bokform – Managementbyråkrati – organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning.

Han har ställt frågan om management- eller så kallade ”företagiseringsreformer” inom offentlig förvaltning kan leda till byråkratisering. I arbetet har han studerat och jämfört organisationsstrukturer i en kommunstadsdel, ett landsting samt ett universitet.

– Konsekvensen av managementreformerna när det gäller Sverige, är att alltför mycket som tidigare var politiska beslut har blivit organisatoriska beslut, att man har system som ersätter politik, säger Patrik Hall.

– Det är en konsekvens som ingen har velat ha, möjligtvis en del tjänstemän och konsulter som gör karriär av det här. När offentlig sektor svällde mycket ville politikerna delegera ansvar, som när skolan blev kommunal till exempel, men auktoritetsfrågor och konflikter blev kvar. Frågan är vem som ska bestämma om politiker lämnar över besluten till skolan, läkarna eller vilka det nu gäller.

Han tycker att alla som arbetar i offentlig sektor bör läsa boken, men framförallt politiker – som han kritiserar för att ducka för det ansvar som åligger dem.

Källa: Malmö Högskola

Här kan boken beställas: Liber förlag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *