Politisk enighet om grön upphandling

Över trehundra upphandlare, leverantörer och politiker samlades i förra veckan på Grön Upphandling, konferensen som årligen arrangeras av Miljöstyrningsrådet och Miljöaktuellt. På scenen fanns inte mindre än två ministrar, ett språkrör och en miljöpolitisk taleskvinna. Dessutom fanns ett antal experter på miljöanpassad upphandling på plats för att förmedla kunskap och goda exempel.

Förmiddagen präglades av det politiska perspektivet. Hur kan man öka andelen offentliga upphandlingar som görs med ställda miljökrav? Och vilket ansvar har politikerna? I en debatt mellan Miljöpartiets Maria Wetterstrand och Moderaternas Sofia Arkelsten visade det sig att miljöanpassad upphandling är en av de få frågor där allians och opposition verkar vara eniga. Att offentlig upphandling ställer relevanta och långtgående miljökrav i upphandling är en viktig och prioriterad fråga i båda lägren.

– Det är roligt att se att miljökrav i upphandling är en fråga som inte delar utan snarare enar politikerna. Det ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med att ta fram verktyg som hjälper upphandlarna i det ibland lite krångliga arbetet med att ta fram relevanta och lagligt rätt formulerade krav. Vi ser med tillförsikt fram mot regeringens kommande handlingsplan då vi tror att än mer arbete kommer att fokuseras på utbildning och information för att få fler offentliga organisationer att faktiskt ställa miljökrav, säger Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.

Under eftermiddagen fanns sex temaspår på agendan. Konferensdeltagarna kunde där höra hur Laholms kommun utmanar genom att ställa krav på djurskydd och hur Posten tänker kring mobilitet och transporter. Bland mycket annat.

Under dagen delades även Miljöstyrningsrådets priser ut. Jordbruksminister Eskil Erlandsson talade om vikten av god och bra mat och överlämnade priset till Utmärkt Grön Upphandlare till Lunds kommun som vann priset just på grund av ett ambitiöst arbete för att köpa in ekologisk mat med god kvalitet. Priset till Utmärkt Grön Leverantör tilldelades Edita Västra Aros, ett tryckeri som länge arbetat för att minska sin miljöpåverkan.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *