eFÖRVALTNINGSDAGARNA 2014: Politiska perspektiv på en digitaliserad framtid

Dagens agenda är fastslagen, men vilka erfarenheter kan vi dra? Vilka är skillnaderna mellan partiernas visioner och mål med en digitaliserad framtid? Moderatorledd partiöverskridande diskussion om möjlig- heter och hinder för framtidens e-förvaltning. Representanter från regering och opposition.
Moderator: Karin Adelsköld

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *