Populär tjänst för felanmälan

Tjänsten Infracontrol erbjuder en samlad ärendehantering för felanmälningar, synpunkter och tekniska driftlarm. Ett 30-tal kommuner har nu valt tjänsten för att få bättre kontroll över sin infrastruktur.

De kommuner som hittills anslutit sig till Infracontrol Online har startat med lite olika tillämpningar. En del har börjat använda det som ett renodlat ärendehanteringssystem, medan andra använder tjänsten för styrning och övervakning av tekniska installationer.

– Det har varit viktigt för många att systemet är tillgängligt i form av en molntjänst och att man tack vare det får tillgång till ett mycket omfattande stödsystem till en låg kostnad, säger marknadschef Jenny Gustavsson i ett pressmeddelande.

Genom att ansluta tekniska anläggningar kan man upptäcka och åtgärda fel innan de hinner ställa till med problem och störningar.

– Vi har byggt tjänsten på ett sätt som gör det möjligt att ansluta alla typer av tekniska system, säger Mattias Ström som är utvecklingschef på Infracontrol. Det handlar dels om möjligheten att upprätta kommunikation med olika typer av utrustningar, dels att på ett enkelt sätt kunna konfigurera funktionerna som automatiskt distribuerar driftlarmen till rätt person för åtgärd.

Synkar med Facebook och twitter
Men även om de tekniska driftlarmen hanteras automatiskt så har kommunens personal ständigt kontroll och kan följa rapporteringen från driftpersonal och entreprenörer. Den informationen är viktig att ha om det kommer in felanmälningar från invånarna.

– Människorna är de bästa och viktigaste sensorerna, säger Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Genom att förenkla och skapa ännu fler möjligheter för dem att rapportera in sådant som inte fungerar eller ge tips om förbättringar, får de ansvariga möjlighet att skapa en förbättrad upplevelse för invånare och besökare.

Ett exempel är Infracontrols mobilapp där man enkelt kan lämna felanmälningar och synpunkter. Men tjänsten kan även ta emot information från andra appar eller från de sociala medier där många kommuner numera finns.

Drygt 30 kommuner har valt att ansluta sig till Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin infrastruktur. Många har ett behov av att förenkla och effektivisera hanteringen av ärenden inom sin tekniska förvaltning. Resultatet blir en stärkt medborgardialog och bättre kontroll över kommunens infrastruktur.

– Vi märker att fler och fler kommuner vill ansluta sig till vår tjänst, säger Jenny Gustavsson. Skälen som kommunerna anger är bland annat att man upplever att den är enkel att använda och att man får en samlad hantering för felanmälningar, synpunkter och tekniska driftlarm. Ett annat skäl är att det just är en webbaserad tjänst som man slipper äga och förvalta själv.

Källa: Infracontrol

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *