Populära arbetsgivare i staten

Totalt 17 arbetsgivare från den statliga sektorn på listorna över de 100 mest attraktiva arbetsgivarna för unga i karriären.

Pressmeddelande

Arbetsgivarverket: När unga akademiker inom ingenjörsvetenskap, IT och ekonomi får ranka de 100 mest populära arbetsgivarna så återfinns på listorna totalt 17 olika arbetsgivare från den statliga sektorn. Det visar en ny undersökning från företaget Universum.

Undersökningen genomfördes mellan juni och september 2010 och omfattar cirka 15 000 yrkesverksamma ingenjörer, ekonomer och IT-utbildade där en majoritet av de tillfrågade är under 40.

Enligt Universum visar undersökningen att akademikernas förväntningar på sin karriär nu återgått till det normala efter den kraftiga lågkonjunkturen. Andelen av de tillfrågade som sökt nytt jobb är enligt företaget den högsta sedan undersökningen startade 2008.

För ingenjörer finns totalt 8 arbetsgivare från den statliga sektorn på topp 100-listan (respektive placering inom parantes):

* Exportrådet (delvis statligt, 20)
* Trafikverket (32)
* FOI (40)
* Regeringskansliet (alla departement, 49)
* FMV (64)
* Försvarsmakten (64)
* PRV (84)

För IT-utbildade finns 10 arbetsgivare från den statliga sektorn på topp 100-listan:

* Försvarsmakten (13)
* Regeringskansliet (alla departement 30)
* FOI (37)
* Trafikverket (44)
* SCB (63)
* FMV (58)
* Riksbanken (58)
* Skatteverket (58)
* Försäkringskassan (84)
* Arbetsförmedlingen (84)

För ekonomer finns 10 arbetsgivare från den statliga sektorn på topp 100-listan:

* Exportrådet (delvis statligt, 4)
* Sida (11)
* Utrikesdepartementet (12)
* Regeringskansliet (alla departement 29)
* Riksbanken (35)
* Finansdepartementet (39)
* Skatteverket (42)
* Finansinspektionen (46)
* Riksdagen (65)
* Riksgälden (97)

 

Källa: Arbetsgivarverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *