Populära valfrihets­system

Antalet kommuner med valfrihetssystem har tredubblats under perioden 2009-2011. Förortskommuner utanför storstäderna har varit snabbast att införa valfrihetssystem för olika kommunala tjänster.

Pressmeddelande

Det framgår av Konkurrensverkets delrapport ”Kommunernas valfrihetssystem – så fungerar konkurrensen” som nu har lämnats till regeringen.

Valfrihetssystem för kommunala tjänster är frivilligt att införa för kommunerna. Var tredje kommun har infört valfrihetssystem och dessutom har 69 kommuner fattat beslut att göra det.

Antalet kommuner med valfrihetssystem har tredubblats under perioden 2009-2011. Av rapporten framgår att hemtjänst är den tjänst där brukarna har störst möjlighet att välja utförare. Ungefär varannan brukare som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsten.

Förortskommuner har varit snabbast att införa valfrihetssystem. I 79 procent av förortskommunerna har införts möjlighet för brukare att välja vilket företag som ska utföra till exempel hemtjänst. I mindre kommuner (färre än 12 500 invånare) har intresset varit lägre och i glesbygdskommunerna har drygt 20 procent infört valfrihetssystem.

– Valfrihetsreformen har så här långt varit en framgång. Fler brukare har möjlighet att göra egna val, till exempel vem som ska utföra hemtjänst. Nu går vi vidare för att öka kunskapen om hur valfrihetsystem fungerar och identifiera behovet av eventuella förbättringar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I delrapporten till regeringen pekar Konkurrensverket på områden som ska studeras vidare fram till slutrapporten den 31 januari 2013. Det handlar om en fördjupad kartläggning av de områden som påverkar konkurrensförhållanden på marknaden. Bland annat gäller det att undersöka vilka inträdeshinder som finns för nya aktörer liksom olika system att tilldela utförare om brukaren själv inte väljer (icke-valsprincip).

En annan central fråga i det fortsatta arbetet blir att analysera vilka faktorer som styr brukarnas val av utförare som ska utföra tjänsterna. Det handlar till exempel om den information om olika utförare som finns att välja på.

– Hur de tre huvudaktörerna brukarna, utförarna och kommunerna samspelar och agerar gentemot varandra är av central betydelse. Det är också viktigt med effektiv tillsyn och uppföljning av verksamheterna, framhåller Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *