Populärt med outsourcing i kommuner

Den årliga undersökningen Outsourcingbarometern visar att tre av fyra upphandlare i Sveriges kommuner tror att man kommer lägga ut mer av den kommunala verksamheten på privata aktörer.

Outsourcingbarometern 2011 presenteras idag på konferensen Upphandlingsdagarna. Undersökningen är utförd av TNS Sifo på uppdrag av tjänsteföretaget ISS. Upphandlingsansvariga från 100 av landets 280 kommuner intervjuades i mitten av januari 2011 och fick svara på frågor om outsourcing.

Fler än hälften (54 procent) är ganska eller mycket positiva till att lägga ut vissa kommunala verksamheter. Endast var tionde är negativt inställd.

Nästan två tredjedelar (64 procent) av de intervjuade bedömer att andelen outsourcad verksamhet kommer att öka inom de närmaste ett – två åren och 77 procent att den kommer att öka inom de närmaste fem åren.

Det är fler kommuner med borgerlig majoritet än med S-majoritet som tror att outsourcingen kommer att öka. Bland de skäl som anges för att lägga ut kommunal verksamhet nämns främst politiska beslut och maktskiften som förändrar inriktningen.

Detta kan jämföras med fjolårets undersökning, där man i högre grad angav kostnadsbesparingar och fokusering på kärnverksamheten som orsak till att lägga ut vissa verksamheter.

De verksamheter som i högst utsträckning läggs ut är bygg- och projektledning, (54 procent av kommunerna outsourcar verksamhet inom detta område), städning, (45 procent), ”andra tjänster” (46 procent) och bemannings- eller vikarietjänster (44 procent).

Två tredjedelar (66 procent) av de intervjuade bedömer att man fortfarande utför minst 90 procent av de kommunala verksamheterna i egen regi. Minst intressant att lägga ut är fastighetsförvaltning, mat & dryck och kontorstjänster.

– Årets undersökning bekräftar det som kom fram i förra årets undersökning, nämligen att det finns ett tydligt intresse och också en vilja att outsourca kommunala verksamheter. Hela den offentliga sektorn beräknas köpa outsourcade tjänster för omkring 400 miljarder kronor, en siffra som sannolikt ökar till cirka 500 miljarder kronor inom de närmaste åren, säger ISS vd Lars Täuber.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *