Populister kan utnyttja grundlag

Svensk grundlag kan komma att utnyttjas av populister som vill politisera hela den offentliga förvaltningen, inklusive universiteten och de offentliga kulturinstitutionerna.
För detta varnar Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, i en artikel på DN Debatt den 24 mars 2019.
Han syftar på en av de mest centrala paragraferna i grundlagen, där det stadgas följande: ”Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden…”. Hur detta skall tolkas kan naturligtvis diskuteras, menar professorn, men med formuleringen ”alla områden” så inbjuder den dessvärre till just den ”demokratiska totalitarism” som utmärker den övervägande delen av världens populistiska partier, fruktar han.
Bo Rothstein slår fast att den västerländska demokratin inte ger majoriteten total makt utan innefattar ett stort antal fristående institutioner. Han skriver: ”Den allmänt omfattade demokratisyn som präglat vår typ av samhällen är till skillnad från den ’demokratiska totalitarismen’ faktiskt rätt begränsad.”
Inga politiska megafoner
Vi anser till exempel inte att alla domare eller chefer i den offentliga förvaltningen ska dela den för tillfället rådande majoritetens politiska värderingar, påpekar debattören. Liksom att vi inte förväntar oss att cheferna ”för våra offentligt finansierade teatrar, operahus, muséer och andra kulturinstitutioner skall vara den sittande regeringens politiska megafoner.”
Men nu varnar statsvetaren alltså för att den aktuella paragrafen kan komma att tolkas som att den politiska majoriteten äger rätt att ”politisera” hela den offentliga förvaltningen.
Rothstein avslutar: ”Detta har säkerligen inte varit avsikten när denna formulering kom till under 1970-talet, men i ljuset av populismens illavarslande politiska framgångar borde en översyn av detta stadgande i grundlagen snarast övervägas.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *