Posten friad av Konkurrens­verket

Konkurrensverket har utrett om Posten genom sina årsvolymrabatter utnyttjat sin dominerande ställning till konkurrenshämmande prissättning. Men utredningen har inte kunnat visa på något brott mot förbudet i konkurrenslagen.

Konkurrensverket fick under våren 2011 veta att Posten tillämpade två rabattstrategier som riskerade att utestänga konkurrenten Bring från marknaden.

Den ena rabattstrategin tog enligt uppgift direkt sikte på att ta volymer från Bring genom att kunderna erbjöds 20 procents rabatt på till Posten tillkommande volymer.

Den andra rabattstrategin bestod enligt uppgift av en årsvolymrabatt där den rabatt kunden erhöll var större om kunden valde att distribuera hela sin volym med Posten jämfört med om kunden valde Posten för enbart del av sin volym.

Uppgiften ledde till att gjorde en platsundersökning i Postens lokaler den 3 maj 2011 med en påföljande utredning.

Den ena rabattkampanjen var en engångshändelse, som dessutom genererade endast ett fåtal kundavtal. Den övriga prissättningsstrategin bedöms av Konkurrensverket som marknadsmässig konkurrens, och man anser inte att den har lett till utestängning av aktörer från den aktuella marknaden.

Därför har Konkurrensverket nu skrivit av ärendet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *