PR är inget för offentlig sektor

– Myndigheter, kommuner och landsting ska inte primärt ägna tid och resurser åt att putsa på sitt anseende och tänka på sina ”varumärken”. Det menar docenten i statsvetenskap Gissur Erlingsson.
De ska följa lagen, se till medborgarnas bästa och leverera det de är tänkta att leverera med hög kvalitet och god rättssäkerhet, skriver han i Dagens Samhälle nr 18, torsdag 12 maj 2016.
Gissur Erlingsson är verksam vid Linköpings universitet och Centrum för kommunstrategiska studier. Han anför i sin krönika i DS några exempel, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. En chef på Arbetsförmedlingen avslöjades nyligen med att ha försökt ta reda på vilka medarbetare som talat med pressen. Och Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör sekretessbelade uppgifter från en granskning som riktat kritik mot regionens vårdcentraler. Syftet var att undvika ”negativ publicitet”.
Docenten finner det besvärande att höga representanter för myndigheter, kommuner och landsting på detta sätt betraktar sina organisationer som ”varumärken”. Han skriver: ”Vart är vi på väg när chefer i offentlig sektor ängsligt oroar sig för läckor och som därför inför öppen ridå skickar signaler till sina anställda att rikta sin lojalitet mot organisationens ’varumärke’, där det allom övergripande syftet är att skydda bilden av den egna organisationen?”
Enligt Gissur Erlingsson är det förödande när kända och högst verkliga missförhållanden behandlas som PR-problem. Han citerar två forskare, Magnus Fredriksson och Josef Pallas, vilka uppmärksammat tendensen att myndigheter, kommuner och landsting lägger ner mycket möda på hur de framstår i medierna snarare än att värna de uppdrag de är satta att utföra.
– Borde vi inte kunna enas om att de offentliga tjänstemännens lojalitet rimligen aldrig kan vara mot ”varumärket”, eller för den delen ”organisationen” eller ”cheferna”? En tjänstemans lojalitet ska i första hand riktas mot uppdraget denne innehar, och i slutändan mot medborgarna, avslutar han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.