Premiär för valutalån med försäljning till USA

Riksgälden emitterar 1,5 miljarder dollar (9 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån till Riksbanken. En nyhet är att obligationerna kan köpas av investerare som är registrerade i USA.

Pressmeddelande

– Lånevillkoren var mycket goda. Lånet var det mest förmånliga i år på marknaden för stater och stora internationella låntagare. Samtidigt lyckades vi bredda investerarbasen. Det var särskilt glädjande att en stor del av lånet såldes till de amerikanska kontinentenerna. Budvolymen på totalt 2,3 miljarder dollar visade att köpintresset var stort. Det säger upplåningschef Maria Norström.

Dollarlånet, som är det andra i år, avser refinansieringav lån i utländsk valuta till Riksbanken. Under 2009 lånade Riksgälden upp motsvarande 95 miljarder kronor i utländsk valuta för Riksbankens räkning. I höst förfaller ytterligare ett obligationslån. För mer information se Riksgäldens Statsupplåningsrapport från den 18 maj 2011 på www.riksgalden.se.

Lånevillkor

Emittent: Kingdom of Sweden genom Riksgälden

Storlek: USD 1,5 miljarder

Kupong: 1,000 % s.a.

Löptid: 2014-06-03

Pris: 99,770 %

Ränta: 1,078 % p.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknaden swappränta (mittränta): Minus 10 räntepunkter

Ledarbanker: Deutsche Bank och Royal Bank of Scotland

Ledarbankerna kommenterar:

– Det starka och väl spridda intresset bland annat från centralbanker över hela världen, till det här priset och i en volatil marknad vittnar om den starka efterfrågan på Sveriges höga kreditkvalitet.

Centralbanker och liknande institutioner köpte närmare 75 procent av lånet. Hela 28 procent placerades på de amerikanska kontinenterna, resten i Europa, Mellanöstern och Asien.

Avtalet innehåller en klausul, 144a, som gör det möjligt för USA-registrerade investerare att köpa lånet på primärmarknaden. Obligationerna kan avvecklas både i Europa och USA.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *