Presterar bättre med AI

En ny undersökning visar att personer som arbetar med ekonomi anser att deras roller blir mer strategiska de närmaste tolv månaderna när arbetsmarknaden förändras.

Affärssystemutvecklaren Unit4 har presenterat resultaten från en undersökning som bygger på svar från 1 760 ekonomiavdelningar på mellanstora och större företag i elva länder, däribland Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Undersökningen bekräftar den roll som AI spelar och kommer att spela för att förse våra arbetsplatser med nya kunskaper och kvalificerade resurser, säger Katarina Gunnarsson, Sverigechef för Unit4.

Katarina Gunnarsson, Sverigechef Unit4.

Hon menar att det finns en mycket stark önskan att kvalificera sig, eftersom 83 procent säger att de i sin roll kommer att behöva förbättra sina kunskapsuppsättningar de närmaste två åren.

OFFENTLIGA AFFÄRER söker Katarina Gunnarsson för ytterligare kommentarer.

Hög medvetenhet
Undersökningen – “Finance, AI and the future of decision making” – visar att medvetenheten om artificiell intelligens (AI) bland personer som jobbar inom ekonomi är hög. 70 procent anser sig åtminstone något kunniga om AI. Vidare visar undersökningen att de som implementerat AI-teknik presterar bättre än de som inte har gjort det. Undersökningen visar på tydliga skillnader:

  • 47 procent av dem som använder AI trodde att deras företag presterade starkt, jämfört med endast 28 procent av de som inte använder AI.
  • 49 procent av de som använder AI ansåg att deras företag hade ett starkt ledarskap i motsats till endast 32 procent av de som inte använder AI.
  • 43 procent av de som använder AI tror att de kommer att behålla sin starka position om tolv månader, jämfört med endast 21 procent hos de som inte använder sig av AI.

Mer strategisk roll
Gordon Stuart, CFO, Unit4:
– AI ligger högt upp på dagordningen hos ekonomiavdelningar runt om i världen där “early adopters” är övertygade om att AI haft en positiv inverkan på deras organisations resultat.

Han menar dock att AI inte bara bör ses som ett sätt att automatisera processer. Personer som jobbar med ekonomi bör snarare se det som en möjlighet att gå in i en mer strategisk roll och bli storytellers och influerare, tolka data genom teknikanalys och översätta resultaten till meningsfulla insikter som är relevanta för deras organisationer. Allt enligt Gordon Stuart , CFO, Unit4, i pressmeddelande från bolaget.

Jobbet förändras
Under de kommande två åren förväntar sig 83 procent av de deltagarna i undersökningen att bli alltmer involverade i strategi och beslutsfattande, medan 75 procent säger att deras jobb kommer att ha förändrats avsevärt inom samma tidsram. Allt enligt Unit4 som drar slutsatser av undersökningen.

Fler än fyra av fem bland deltagarna i undersökningen tror att de kommer att lära sig mer om AI, maskininlärning, kodning, analys och datavetenskap under det närmaste året. En tredjedel av respondenterna accepterar samtidigt det faktum att deras organisationer förmodligen kommer att behöva anställa ny personal för att ta itu med kompetensgapet.

Betydande potential
Det finns en betydande potential för AI för att förbättra användningen av Financial Planning and Analysis (FP&A), men detta kräver en förståelse för att AI kan göra mer än att automatisera vardagliga uppgifter, menar man.

Svaren i Unit4:s studie tyder enligt företaget på att de största fördelarna med AI rör förbättrad datakvalitet (33 procent) och tidsbesparingar (32 procent). Endast en fjärdedel av de svarande uppger att det skulle hjälpa kollegor att fatta snabbare beslut, och bara en knapp fjärdedel tror att det skulle kunna levereras insikter för beslutsfattande.

Förstår inte helt
Detta tyder enligt Unit4 på att personer som jobbar med ekonomi inte helt förstår hur AI kan berika FP&A och hjälpa företag att fatta mer välgrundade beslut om att förutsäga framtida tillväxt och marknadsmöjligheter. ”Det kan bero på att deltagarna i undersökningen inte lägger tillräcklig vikt vid strategiska ledarskapsförmågor”, enligt Unit4. Bara en fjärdedel säger att förmågan att kunna kommunicera och påverka kommer att vara nyckeln för framtida yrkesarbetare inom skrået och endast 21 procent säger att storytelling kommer att vara viktigt.

Källa: Pressutskick från Unit4. OFFENTLIGA AFFÄRER uppdaterar texten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *