Prioritera kvalitet framför pris

Att i missriktad spariver prioritera pris före kvalitet ger konsekvenser som ibland är svåra att överblicka.
Det hävdar Andreas Åström, näringspolitisk chef, och Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega. Som exempel nämner de stökiga och dåligt städade skolmiljöer som till exempel kan försämra elevernas studieförmåga. ”Att fler elever misslyckas i skolan resulterar i framtida arbetslöshet och andra typer av utanförskap. Kortsiktiga besparingar leder alltså till ökade långsiktiga kostnader, inte bara i kronor utan också i mänskligt lidande. ”
Om upphandlingar fokuserar på funktion, kvalitet och dessutom följer upp leveranser kommer fler seriösa deltagare att vilja delta, vilket leder till god konkurrens och bättre kvalitet både på kort och lång sikt, menar debattörerna i Dagens Samhälle (2018-03-28).

Lägsta pris inte bäst
Många kommuner och landsting har ansträngd ekonomi, men det innebär inte att det alltid är bäst att köpa till lägsta pris, menar Almegaföreträdarna.
De bjuder nu in civilminister Ardalan Shekarabi och näringsminister Mikael Damberg tillsammans med SKL för samtal om hur Sveriges offentliga upphandlingar kan förbättras.
– Vi tycker inte alltid lika, men låt oss samlas kring det vi ÄR överens om; att få fler seriösa aktörer att vilja vara med och utveckla vår gemensamma välfärd, avslutar Åström och Holm.
Bilden: Stefan Holm, Almega.
Läs hela debattartikeln via länken
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/missriktad-spariver-gar-ut-over-valfarden-21364

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.