Prishöjning tillräcklig orsak att häva avtal

Fem skånska kommuner och Sydskånska gymnasieförbundet som valde att säga upp avtalet med skolmatsleverantören Menigo Food, vann tvisten i Ystad Tingsrätt.

 

Det aktuella livsmedelsavtalet började gälla 1 oktober 2010, varpå leverantören omedelbart valde att höja priset på ett flertal offererade produkter. Kommunerna och gymnasieförbundet valde då att köpa dessa produkter från en annan leverantör, eftersom man ansåg att prisjusteringen stred mot avtalet.

Menigo Food stämde kommunerna och gymnasieförbundet och krävde 4,8 miljoner kronor i ersättning för utebliven omsättning, eftersom leverantören ansåg att kommunernas agerande stred mot avtalet.

Ärendet hamnade i Ystad Tingsrätt, när kommunerna och gymnasieförbundet beslutade sig för att säga upp avtalet i sin helhet. Ystad tingsrätt avgjorde tvisten till fördel för kommunerna, som man menar hade all rätt att häva avtalet i sin helhet på grund av de avtalsstridiga prishöjningar som gjorts.

Menigo Food förlorar sitt avtal, sitt krav på ersättning med 4,8 miljoner och blir dessutom tvungen att betala motpartens rättegångskostnader på drygt 800 000 kronor. Avtalets värde uppskattas till cirka 75 miljoner kronor om året.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *