Prisregn över upphandlare

Vad har Per Dahlgren, Eva Sveman, Elisabet Sundelin, David Braic och Fredrik Eriksson gemensamt? Jo, i förra veckan blev de allihop belönade för sitt arbete inom offentlig upphandling.

I förra veckan var det stor prisutdelning för offentliga upphandlare, i totalt fem priskategorier: årets upphandlingschef, årets upphandling, årets förnyare, årets opinionsbildare samt en särskilt utmärkelse för livslång insats för offentlig upphandling. Prisutdelningen skedde i samband med en konferens arrangerad av tidningen Upphandling 24.

Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad fick 2011 års pris för årets upphandling, för att man tänkt i nya banor vid upphandlingen av vård- och omsorgsboenden där de äldres egna intressen fått stå i fokus.

– Vi vann priset för att vi har tänkt till och åstadkommit en upphandling som ger ökad livskvalitet för de som bor vård- och omsorgsboendena samtidigt som kreativiteten hos leverantörerna tas tillvara, säger Elisabet Sundelin på Solna stad.

Sju av nio boenden för äldre har nu egna intresseprofiler för att äldre ska kunna fortsätta odla sina intressen. Bland profilerna finns till exempel konst och hantverk, mat och dryck samt sång, musik och dans. Natur och trädgård är en annan profil.

Växjö kommuns upphandlingschef David Braic utsågs till årets upphandlingschef. Hans inspirerande arbete för att ge upphandlingsfrågorna en mer strategisk roll i kommunen tillsammans med införandet av e-handel och samordnad varudistribution ligger bakom priset.

Juryns motivering löd: ”Har på kort tid åstadkommit mycket för att stärka upphandlingens status i den egna organisationen. Han är en aktiv kommunikatör och sprider budskapet om möjligheterna med upphandling både internt och externt.”   

Årets förnyare är Fredrik Eriksson, vid Västra Götalandsregionen, för att han ”vågar bryta ny mark genom att testa en egen avropsmodell – förnyad rangordning – som ökar konkurrensen och ger bättre villkor. Samtidigt förblir avropen från ramavtalen enkla.”

Eva Sveman, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting utsågs till årets opinionsbildare eftersom hon ”har med humor och stor sakkunskap kämpat för sunt förnuft inom offentlig upphandling. Med sin vassa penna är hennes remissvar alltid läsvärda och fyllda med konstruktiva förbättringsförslag.”

Utmärkelsen för livslång insats för offentlig upphandling gick slutligen till Per Dahlgren, upphandlingschef Region Skåne. Juryns motivering: ”Har under lång tid arbetat framgångsrikt för att skapa goda förutsättningar för att göra bra upphandlingar. Har arbetat med att skapa säkra och effektiva processer, där fokus legat på uppföljning och att generera ett resultat.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *