Prisvärda inom e-hälsa

Under den pågående e-hälsokonferensen Vitalis tilldelas stipendier och tävlingspriser till innovativa IT-stöd till vården. Livräddning, anhörigvård och Läkemedelskoll är tre lösningar som utmärkte sig under gårdagen.

Vitalis-stipendiet delas ut i två klasser, landsting och kommun, och är på 25 000 kronor vardera – genom sponsring av Tieto. Det belönar personal inom vård och omsorg som utifrån en egen idé utvecklat användarvänliga innovationer med hjälp av IT-stöd eller IT-baserade lösningar.

På landstingssidan belönas projektet SMSlivräddare. Enligt juryns motivering har stipendiaten “skapat en livsviktig tjänst som på ett dramatiskt sätt kan öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus“.

Livräddare som har utbildats i hjärt- och lungräddning som ansluter sig till tjänsten får ett larm via sms om de befinner sig nära ett till SOS Alarm rapporterat fall av hjärtstopp. Livräddarnas mobiltelefoner lokaliseras med mobil positionering och de får information så att de kan ta sig till platsen för att hjälpa den drabbade.

Det är frivilligt att ansluta sig och det gör man via webbplatsen smslivräddare.se, och hittills har cirka 6 000 av de cirka två miljoner människor i Sverige som har utbildning i hjärt- och lungräddning gjort det. Resultaten så här långt har varit minst sagt positiva: i 40 procent av fallen har en livräddare varit på plats innan ambulansen.

– Och vi vet ett flertal fall där liv därför kan ha räddats, säger David Fredman i forskarlaget Hjärtstoppcentrum vid Södersjukhuset, som driver projektet som i november 2011 utvidgades till att omfatta hela Stockholms läns landsting.
– Vitalis-stipendiet betyder att vi bl a kan arbeta vidare med att utveckla och optimera systemet för att fler patienter ska kunna nås snabbare.

Anhörigstödsportal
En helt annan typ av innovation belönades i kommunklassen. Det handlar om en Anhörigstödsportal. En webbtjänst, införd i Gävle kommun, till stöd för anhörigvårdare och för kommunens personal.
Portalen är anpassad till både anhörigvårdarens och den vårdades behov och har 700 anhörigvårdare anslutna.

Enligt juryn ”ett bra exempel på hur teknik kan användas för att stödja arbetet, förbättra vårdkvaliteten och underlätta kvarboendet för gamla och sjuka”. Stipendiet mottogs av Marie Bengtsson, Anhörigstöd Omvårdnad i Gävle kommun.

De gjorde bästa appen
För att ytterligare stimulera nytänkande inom e-hälsa introducerar Vitalis i år en app-tävling, i samarbete med Vinnova.
Under ett enda intensivt tävlingsdygn stred nio lag om att utveckla en ny app-prototyp som ska bidra till effektivare vård.

Med en app som ska göra det enklare att hålla koll på sina läkemedel vann till slut laget bestående av Christopher Evans, Daniel Carlzon, Christian O Andersson och Sara Renström. Lösningen gör det enkelt att förmedla information till vården och skapar tidsbesparing och kontroll i uttag av nya läkemedel. Dessutom kan man se vilka läkemedel ett apotek har i lager.

Appen använder befintliga data, där de viktiga komponenterna är NOD, Nationell Ordinations Databas och patientens egen kunskap.
Juryn konstaterar att det segrande laget tagit fram en ”professionellt presenterad lösning, där laget visar att de har kommit långt i utformningen av olika funktioner”. Man framhåller också det praktiska i att olika intressenter kan ta del av läkemedel i ett apoteks lager, vilket ”skapar mer förutsättningar för finansiering av appen”. Förstapriset är 50 000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *