Samarbete krävs om Ostlänken

Varken det privata eller det offentliga kan var för sig ro iland Ostlänken. Samarbete och enighet krävs för att genomföra och dra nytta av projektet. Det konstaterar Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.
Anna Lövheim syftar på Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid, den helt nya järnvägssträckningen mellan Järna, söder om Stockholm, och Linköping, som nu är långt framskriden.
I framtiden är det tänkt att sträckningen för höghastighetståg ska fortsätta, en bana mot Göteborg och en mot Malmö. Resan mellan Stockholm och Göteborg ska inte ta mer än två timmar.
Men först handlar det om dubbelspår genom Södermanland och Östergötland, anpassad för höghastighetståg, i teknik utan motsvarighet i dagens Sverige. Man talar om farter på 320 km i timmen.
Sveriges största infrastrukturprojekt är alltså igång, något som kommuner i Sörmland och Östergötland väntat länge på och lobbat intensivt för. Det handlar om Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. Ostlänken ska passera Skavsta flygplats, där ett nytt resecentrum ska uppföras. Även Vagnhärad i Trosa kommun, Nyköpings centrum, och de båda Östgötametropolerna förses med nya resecentra.
Enbart arbetet med dubbelspåret (järnväg, broar och tunnlar) beräknas generera cirka 13 000 årsarbeten. Projekten med resecentra och nya fastigheter, med mera beräknas ge 6 000 årsarbeten.
Den 23 mars 2015 hölls ett av flera ”klustermöten” i Trosa. Handelskammaren, berörda kommuner och näringslivsintressen har bildat kluster som ska arbeta med affärsmöjligheter, information och annat kring det gigantiska projektet, med beräknad totalkostnad på 38 miljarder kronor. OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats och kommer att följa utvecklingen av Ostlänken-projektet framöver.
– Detta är ”århundradets tillväxtchans”, slog Anna Lövheim fast och citerade Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet.
Nästa klustermöte hålls i Norrköping den 9 juni 2015.
Läs mer i tidigare artikel: http://www.offentligaaffarer.se/2015/03/03/ostlanken-spas-medfora-annu-fler-jobb/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *