Privat primärvård tar två av fem besök

Andelen primärvård som landstingen köper av privata vårdgivare har ökat med sju procent sedan 2008. Antalet vårdcentraler blev under samma period 157 stycken fler.

SKL har presenterat ny statistik om verksamhet och ekonomi i landsting och regioner. Där framgår att närmare 41 procent av läkarbesöken i den offentligt finansierade primärvården stod en annan vårdgivare än landsting och regioner för 2011.

Med andra vårdgivare avses i huvudsak privata vårdgivare men här förekommer även exempelvis, ideella föreningar, stiftelser och kommuner.

År 2011 hade Stockholms läns landstings primärvård den största andelen läkarbesök producerade av andra vårdgivare än landstinget, 60 procent. Därefter kom Landstinget Västmanland med 56 procent och sedan Region Halland med 52 procent. Minsta andelen fanns i Landstinget Dalarna och Jämtlands läns landsting med nio procent vardera.

Antalet vårdcentraler år 2011 var 1 197 stycken varav 42 procent drevs av andra vårdgivare än landsting/regioner. Det totala antalet ökade med 16 stycken jämfört med år 2010 och 157 stycken sedan 2008. Antalet vårdcentraler ökade jämfört med år 2010 i: Stockholm, Uppsala, Sörmland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Gävleborg och Norrbotten.

Landstings och regioners nettokostnader för hälso- och sjukvård uppgick år 2011 till 209 miljarder, det gjordes totalt 28,0 miljoner läkarbesök och 37,1 miljoner besök hos annan vårdpersonal.

För primärvården var nettokostnaden (exklusive läkemedelsförmånen) 35 miljarder och det gjordes 14,8 miljoner läkarbesök och 25,5 miljoner besök hos annan vårdpersonal.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *