"Privat vård behandlas orättvist"

Vårdföretagarna betonar vikten av rättvisa och lika villkor mellan offentligt driven och privat driven vård. Detta görs i flera inlägg i landets medier.
– Vi får inte samma förutsättningar som den offentliga vården, hävdar Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna.
Hennes kollegor, Stefan Lahti och Karl Rydå, bägge på Vårdföretagarnas Bransch Individ och familj, pläderar för indexuppräkning och dialog med de privata omsorgsgivarna om uppdrag och ersättning. De tar specifikt upp daglig verksamhet och/eller bostad med särskild service.
– Då kan kommuner skapa förutsättningar för en verksamhet med uppdrag och ekonomi i balans. Men om kommuner ändå blir tvungna att täcka upp underskott i den offentligt drivna verksamheten bör ersättningarna till de privata omsorgsgivarna regleras i motsvarande grad, framhåller de. Inlägget är publicerat i Dagens Samhälle (2018-11-12).
 
Lika villkor är grundtanken
Enligt Lahti och Rydå är grundtanken med LOV (lag om valfrihetssystem, red:s anm.) att ge lika villkor för alla vård- och omsorgsgivare. De menar att privata alternativ vill och kan vara med och bidra till en bättre vardag för dem som är i behov av daglig verksamhet eller bostad med särskild service.
– Det vilar ett stort ansvar på kommunerna att ge rimliga och rättvisa förutsättningar för privata utförare. Ytterst handlar det om brukarnas tillgång till daglig verksamhet av hög kvalitet, betonar Vårdföretagarnas företrädare.

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör

En integrationsmotor
I samma veva berör Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund samma tema, men utifrån ett integrationsperspektiv, samt omfattande hela vårdsektorn.
– Inom den privata vården arbetar i dag en hög andel utomeuropeiskt födda personer, 20 procent, jämfört med 12,5 procent inom den offentliga vården. Vi kan fortsätta vara en ännu bättre integrationsmotor, men då måste vi få samma förutsättningar som den offentliga vården, det får vi inte i dag, menar Inga-Kari Fryklund.
 
Ursprungsartiklarna
Läs hennes inlägg i GP via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-maste-ge-privata-aktorer-rattvisa-villkor-24788
Läs Stefan Lahtis och Karl Rydås inlägg i Dagens Samhälle:https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-maste-ge-privata-aktorer-rattvisa-villkor-24788
Bilden: Sjuksköterskor i Malmö. Personerna på bilden har inget direkt samband med artikeln innehåll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *