"Privatisera AF stegvis"

– Det är riskabelt att i ett slag genomföra en radikal privatiseringsreform av Arbetsförmedlingen, hävdar Andreas Bergström, vice vd, Fores, och Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och vetenskaplig rådgivare, Fores.
De menar att en bättre modell är ”stegvisa förändringar där man prövar sig fram mot mer privatisering med olika konstruktioner och systematiskt utvärderar dessa.” Ytterligare outsourcing i större skala bör ske bara när privata utförare visar sig förbättra resultaten, slår de fast i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2018-08-23.
Debattörerna anser att en gradvis förändringsprocess kan utgå från förmedlingstjänsten Stöd och matchning som redan i dag utförs av privata aktörer enligt ett system med Australien som förebild.

Intensifierade insatser
– Denna tjänst skulle kunna utvidgas med intensifierade insatser för dem som står längre från arbetsmarknaden med möjligheter för de privata aktörerna att få medel för anställningsstöd och utbildning, påpekar tankesmedjan Fores företrädare.
Bergström och Calmfors menar att en sådan strategi vore att föredra framför ett fullskaligt privatiseringsexperiment som inte går att utvärdera därför att det inte finns några jämförelsegrupper.
– Det kan förefalla mindre handlingskraftigt men är i stället desto mer rationellt, avslutar de.
Bilden: Professor emeritus Lars Calmfors. Foto: Fores.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.