Professorn ger inte upp – vill avskaffa LOU

Professorn i civilrätt vid Stockholms universitet, Christina Ramberg, har inte gett upp kampen mot LOU. 
Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och hon har skrivit en rad böcker och artiklar inom avtals- och kontraktsrätt. Hon är ofta verksam som skiljeman och som rådgivare till advokater. Christina Ramberg utsågs 2011 till Årets Jurist av Legally Yours.
Hon har genom åren medverkat i upphandlingssammanhang och då pläderat för ett avskaffande av lagen om offentlig upphandling, LOU. Tillsammans med tidigare kommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu, skrev hon en debattartikel i DN år 2013, med krav på ett slopande av LOU.
Står du fortfarande fast vid den ståndpunkten?
– Jag står fast vid detta och anledningarna är desamma som vi skrev i artikeln;

 • LOU leder till onödigt dyra avtal
 • LOU medför dyra administrativa kostnader
 • Offentliga myndigheter borde kunna upphandla lika effektivt som privata företag som har större utrymme för flexibilitet.
 • Om vi inte hade LOU så skulle myndigheter i högre grad satsa på utvärdering och uppföljning av ingångna avtal (precis som företag i privat sektor gör)
 • LOU är inte effektivt mot korruption

– Det finns andra verktyg för att komma tillrätta med korruption, gränsöverskridande handel, och så vidare.
Ni skrev också att Sverige borde bli ett försöksundantag från EU-kravet på offentlig upphandling. Hur kan en sådan ordning förverkligas?
– Ingen aning om hur det ska åstadkommas praktiskt. Jag vet att det finns kritiska röster mot LOU-direktiven i andra länder. Jag vet också att det finns många personer som tror att LOU är effektivt och bra. Därför kan en försöksverksamhet vara ett stöd för att övertyga skeptiska personer om att världen och EU blir bättre utan LOU.
Ett sätt att minska antalet regler skulle kunna vara att förenkla eller slopa regelverket för upphandlingar under EU:s tröskelvärden (Kap 15), menar en del. Vad anser du om en sådan lösning?
– Ju mindre LOU, desto bättre. Inget alls är bäst.
”LOU gör varken till eller från när det gäller korruption”, menar du. Från bl.a. ryskt håll och andra länder med ett kommunistiskt förflutet hörs ibland röster som menar att sådan lagstiftning utgör ett bålverk mot just korruption. Har de fel?
– Ja, de har fel. Transparens är ett bålverk mot korruption. Offentlig upphandling bör ske transparent så att man i efterhand kan bedöma om det förekommit korruption och hantera korrumperade personer med hjälp av media, straffrätt och arbetsrätt. Alltså precis på samma sätt som man hanterar korruption i privat sektor, men det blir mer effektivt i offentlig sektor om man har regler om transparens.
Om LOU slopas, kan man då garantera att inköpen dokumenteras och att transparens upprätthålls?
– Garantera är ett starkt ord. Men man kan införa regler om transparens som jag tror kan bli effektiva.
Vad finns i övrigt att säga om detta, tycker du?
– Haha, inte mycket mer än att ”Kartago bör förstöras” = avskaffa LOU!

0 thoughts on “Professorn ger inte upp – vill avskaffa LOU

 1. Intressant, Christina.
  Vill dock veta hur du belägger dina följande påståenden. Fakta, inte tyckande, tack!
  •LOU leder till onödigt dyra avtal – var finns vetenskapligt underlag för påståendet?
  •LOU medför dyra administrativa kostnader – i förhållande till vad då?
  •Offentliga myndigheter borde kunna upphandla lika effektivt som privata företag som har större utrymme för flexibilitet. – kan tyckas, men skillnaden är att bolag handlar för sina pengar. Offentligheten handlar för våra pengar.
  •Om vi inte hade LOU så skulle myndigheter i högre grad satsa på utvärdering och uppföljning av ingångna avtal (precis som företag i privat sektor gör) – anmärkning: är det antingen eller?
  •LOU är inte effektivt mot korruption – säger vem? Underlag, tack.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *