Protesterar mot skattechock

Skattebetalarnas Förening tar upp de många skattehöjningarna som drabbar eller kommer att drabba svenska folket.
Bland annat tar man upp den så kallade ”silverskatten”. Andelen sysselsatta i Sverige över 65 år ökar snabbast i hela EU, visar ny statistik från Skattebetalarna. ”Höjningen av arbetsgivaravgiften för äldre riskerar att bryta den positiva utvecklingen”, säger organisationens chefekonom Sofia Linder (bilden).
Sedan 2006 har antalet sysselsatta svenska i åldersgruppen 65-74 år ökat med nära hundra tusen. Skattelättnader för de över 65 år som infördes 2007 (avskaffad särskild löneskatt och ett mer gynnsamt jobbskatteavdrag) bidrar starkt till den positiva utvecklingen.

Vd:n i Skattebetalarnas Förening, Joacim Olsson, sammanfattar i tidningen Sunt Förnuft regeringens ekonomiska politik, särskilt skattehöjningarna, som ”en lång rad löftesbrott”. Framför allt kritiserar han de många skattehöjningar som aviseras, trots att motsatsen utlovades under valrörelsen av de partier som nu sitter i regeringsställning.

Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Joacim Olsson att organisationen främst arbetar på tre sätt för att nå resultat i skattefrågan och hur skattemedlen används.

”Det första är opinionsbildning. Vi tar fram rapporter, engagerar människor och påverkar folkopinionen. Det andra är att använda de rapporter och underlag som vi tar fram som grund till samtal med politiker och tjänstemän i alla partier i riksdag och regering. Om de vill träffa oss, vill säga. Ulla Andersson (V) skickade tillbaka materialet, så kan det ju vara.”

”Ett tredje sätt är att agera när beslut och praxis inte är tillfyllest, till exempel genom processer, antingen i enskilda ärenden eller gällande övergripande beslut. Ett exempel är beslutet under den förra regeringen om justerad brytpunkt där oppositionen agerade så att frågan lyftes ut ur budgetproppen. Där har vi drivit frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen. Dubbelbestraffningen i skattesystemet drev vi ända till Europanivå. ”

”Vi uppfattas som företrädare för vad vanligt folk tycker i skattefrågorna och det är något som beslutsfattarna kan ha med sig”, säger Joacim Olsson till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Tidningen Sunt Förnuft har till exempel räknat ut att en höjning av bensinskatten med 44 öre ger, inklusive moms, ett höjt literpris med 55 öre. För en barnfamilj innebär det höjd skatt med cirka 2 000 kronor 2016 och cirka 3 700 kronor redan 2018, konstaterar tidningen.

Regeringens förslag innebär ”en årlig smyghöjning” av bensinskatten då den varje år ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI) och 2 procentenheter.

Andra skatteförsämringar som tas upp är sänkningen av rotavdraget, den höjda ungdomsskatten (sänkta arbetsgivaravgiften för unga slopas), och den så kallade ”silverskatten”; höjningen av arbetsgivaravgiften för äldre.

0 thoughts on “Protesterar mot skattechock

  1. ”Silverskatten” är faktiskt en väldigt smart historia som om den havereras kommer att påtagligt öka arbetslösheten. I dag är det många mindre företag som fortfarande drivs vidare till stor del beroende på att den finns. Många småföretagare har kämpat i många år, i bland hela livet, med låga vinster och i bland +/- 0 resultat. Som regel har de anställdas lön varit betydligt bättre än chefens och detta har inneburit hans pension blir otroligt dålig.
    Men han har kämpat vidare i den tron eller hoppats på, att när han tar pension kan han sälja företaget och på så sätt säkra sin ålderdom. Vanligtvis fungerar det inte så utan han är ”tvungen” att fortsätta så länge han kan och orkar. Det är här som ”silverskatten” har varit en liten tröst i alla fall. Självklart är det dålig signal till alla, som oavsett bakgrund, kunnat ha den moroten att arbeta några år till och samtidigt kunna förmedla sina många gånger viktiga arbetserfarenheter till generationer som tar vid.

    1. Visst finns det fler aspekter på den så kallade ”silverskatten”. Syftet med detta korta referat av Skattebetalarnas synpunkter var inte att specifikt fokusera på ”silverskatten” utan på helheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *