Provkör ett IT-driftavbrott

Sveriges första testcenter för IT-krisövningar har öppnat i Karlstad. DART står för Disaster and Recovery Testcenter, och ska ge myndigheter och företag ökad beredskap att hantera eventuella IT-avbrott.

Det görs via katastrofförberedelser och med hjälp av övningar som minimerar verksamhetens sårbarhet vid ett kommande avbrott i ITdriften.

– Organisationer planerar idag för skydd mot virus och intrång, men många är relativt oförberedda när det kommer till driftavbrott där man varken kan kommunicera, komma åt lagrad information eller hantera betalningar. DART har tagits fram för att minimera risken att hela verksamheten tvingas ligga nere vid ett sådant avbrott. Utvecklingen har skett från flera perspektiv med hänsyn till de brister som oftast finns i organisationernas IT-krisplaner idag, säger Roberto Söderhall, IT-säkerhetsexpert på Coromatic och ansvarig för utvecklingen av DART.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *