Pruta inte på snabbtågen!

För att möjliggöra attraktiva järnvägsresor, som kan konkurrera ut flyget mellan Sveriges storstäder, krävs snabba tåg som går i minst 320 kilometer i timmen.
Det menar Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain, och Björn Asplund, styrelseordförande Swedtrain och vd Alstom Sverige.
Pia Lagerlöf.
I ett inlägg i Göteborgs Tidningen (GP) hävdar de att motstridiga besked från Trafikverket äventyrar hela den planerade höghastighetsbanan Stockholm-Göteborg-Malmö. ”Nu måste partierna enas om en bred politisk överenskommelse om att banan byggs i ett svep för 320 kilometer per timme.

Försenat och fördyrat
Skribenterna tycker att Trafikverkets besked om att Ostlänken och stora delar av den planerade höghastighetsbanan ska byggas för 250 kilometer i timmen är förvånande.
– I praktiken innebär beslutet att projektet försenas och samtidigt blir dyrare. Ostlänken står inte klar före 2035, och restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö förlängs. Med beslutet riskerar Trafikverket hela projektet, menar Pia Lagerlöf och Björn Asplund.

Extern finansiering
Debattörerna pekar också på att en överenskommelse om höghastighetsbana måste bygga på ”finansiering utanför den nationella planen ”för att inte skjuta höghastighetsbanan på framtiden.
– Först då kan banan byggas snabbt, effektivt och sammanhängande. Vi uppmanar partierna att snabbt arbeta för en bred politisk överenskommelse så att Sverige kan bygga sin första höghastighetsjärnväg och skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och ett hållbart resande, avslutar Lagerlöf och Asplund.

0 thoughts on “Pruta inte på snabbtågen!

  1. En mer aktuell och verklighetsanknuten fråga är väl snarare om man inte borde använda pengarna till att styra upp den befintliga tågtrafiken så at den går att lita på = är användbar.
    /Bilburen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.