Pessimism om framtidens offentliga vård

Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If är svenskarna pessimister om den offentliga vården i Sverige. Trots den höga kvaliteten i svensk sjukvård tror mer än sex av tio att sjukvårdsförsäkringar kommer att behövas i framtiden.

Den svenska sjukvården har ett grundmurat gott rykte. I internationella jämförelser och rankingar hamnar Sverige alltid bland de högsta.

Men nu visar en ny undersökning att svenskarna är stora pessimister om att sjukvården kommer att fungera på samma sätt i framtiden. Av 1 800 svarande uppger en klar majoritet att de tvivlar på den offentliga sjukvården. 62 procent tror att sjukvårdsförsäkringar kommer att behövas som komplement. Endast 17 procent svarar nej och 21 procent vet inte.

Tankeställare
– Resultatet i vår undersökning borde ge ansvariga politiker en tankeställare. Man styr över en verksamhet som ligger i absolut toppklass internationellt sett. Ändå tvivlar de flesta svenskar på att det kommer fortsätta vara så i framtiden, säger Frida Lagergren, chef för If Care.

På senare tid har det kommit många larmrapporter om platsbrist och missnöje bland de anställda i sjukvården, vilket delvis kan förklara resultatet. Ett annat skäl till pessimismen kan vara medvetenheten om att Sveriges befolkning blir allt äldre. Läkemedel och behandlingar blir allt dyrare och mer avancerade. Sammantaget innebär detta att det kommer att krävas mer resurser i sjukvården framöver.

– Vi har alla ett intresse av att svensk sjukvård håller högsta kvalitet, att patienter känner trygghet och att vårdanställda har möjlighet att utföra sitt jobb på bästa sätt. Med en åldrande befolkning och fler medicinska möjligheter kommer pengarna inte att räcka. Det är dags att börja ta den oro som svenskarna känner för sin framtida vård på allvar, säger Frida Lagergren.
Källa: Försäkringsbolaget If

FAKTA
Undersökningen:

Tror du att sjukvårdsförsäkringar kommer att behövas som ett komplement till den offentliga vården i framtiden?
Ja: 62 %
Nej: 17 %
Vet inte: 21 %

Undersökningen gjordes av YouGov i februari 2013 med ett riksrepresentativt urval om totalt 1 812 svarande i åldern 18 – 64 år.
Källa: Försäkringsbolaget If

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *