Pris­reglering bromsar bredbands­utbyggnad

PTS prisreglering av marknaden för svartfiber får flera oönskade konsekvenser för Sverige som ledande IT land, skriver Sveriges Kommuner och Landsting som anser att prisregleringen måste omprövas eller hävas.

– Konsekvenserna av prisregleringen är inte tillräckligt genomlysta. Därför genomför vi nu ytterligare en studie av prisregleringens effekter, skriver Anders Knape, ordförande, SKL i en debattartikel.

Tanken bakom PTS prisreglering av TeliaSonera förra våren var rimligtvis att få in flera aktörer på marknaden för konsumenternas/medborgarnas bästa. Ironiskt nog får vi nu bevittna det motsatta. Det pris PTS har satt är inte beräknat efter vad det faktiskt kostar att bygga näten. Det här gör att vi inte kommer se några nya aktörer som bygger nät och dessutom kommer stadsnäten sannolikt att bygga mindre.

Det finns en stor risk att bredbandsutbyggnaden i landet avstannar, befarar SKL som har fått signaler om att stadsnäten är försiktigare i sitt agerande och riskerna för de kommunala bolagen har ökat. Detta slår hårdast mot glesbygdskommunerna som har svårt att attrahera privata investerare för utrullningen av bredband.

PTS hävdar att prisregleringen följer EU-direktiv och att de därför är skyldiga att införa den. Vår bedömning är tvärt om, att EU-direktiven inte kräver prisreglering.

– En prisreglering är ett ingrepp som bara bör införas vid marknadsmisslyckanden. Marknaden fungerar i Sverige med hela 170 stadsnät samt andra parallella nätlösningar som kabel-tv och 4G. Dessutom har, såvitt vi vet, inget annat EU-land infört en sådan här reglering, skriver Anders Knape.

Många kommuner har investerat stora summor i stadsnäten för att säkerställa tillgång till modernt bredband och IT-tjänster i konkurrens för företag och privatpersoner. Kommunerna har byggt upp stadsnäten eftersom de privata bolagen inte har haft intresse. Nu riskerar dessa investeringar att frysa inne.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *