Publicera era upphandlingsplaner!

Många kommuner saknar upphandlingsplaner. En viktig orsak är att politikerna inte identifierar upphandling som en viktig fråga.

– Och när politiker inte ställer krav så händer inte så mycket, säger Lotta Edholm, seniorkonsult på TeneliusHolm AB, till OFFENTLIGA AFFÄRER. 

Lotta Edholm.

Se intervjun med henne nedan.

För andra gången har företaget undersökt hur många av landets kommuner och regioner som publicerar sina upphandlingsplaner. ”Resultatet är nedslående”, menar konsulterna Stefan Holm, Håkan Tenelius och Lotta Edholm som även publicerat sig i en debattartikel (Dagens Samhälle).

OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av deras rapport som utkom i oktober 2021. I en undersökning pekar de på att 93 kommuner av landets 290 publicerar sina långsiktiga upphandlingsplaner. Siffran är något bättre än 2020 års då 62 kommuner publicerade sina upphandlingsplaner.

Många kommuner har fattat beslut om att börja publicera sina upphandlingsplaner i höst eller under nästa år (56 kommuner). En del kommuner genomför upphandlingar i samarbete med andra kommuner. Även dessa kommunala inköpssamarbeten redovisar i viss mån sina upphandlingsplaner.

Flera förklaringar

Det finns enligt konsulterna flera förklaringar till varför så få kommuner och regioner publicerar upphandlingsplaner. Förklaringen som Lotta Edholm pekar på är bristande intresse från politikerna. Många kommuner och regioner inte identifierat detta som en viktig prioritering.

– Många kommuner lägger ned mycket pengar på marknadsföring för att få företag att flytta dit samtidigt som de missar den lägst hängande frukten för att attrahera företag – kommunens upphandling, påpekar de tre.

Saknar strategisk roll

Bland de förklaringar som nämns i finns bristande långsiktighet, att Inköpsorganisationen saknar strategisk roll, samt bristande samordning inom kommunen och region.

De tre konsulterna ger ett antal rekommendationer till kommunerna och andra som påverkar informationen om kommande upphandlingar. Den första är att alltid publicera upphandlingsplaner, helst med ett par års framförhållning.

De tycker att de offentliga aktörerna ska publicera upphandlingsplaner även om de inte är helt säkra på exakt när upphandlingarna blir av. ”Förr eller senare blir de av och då har företagen hunnit förbereda sig”, framhåller de.

De tre tycker att det ska fattas ett aktivt beslut på politisk nivå, gärna i kommun/regionstyrelsen, om att publicera en upphandlingsplan.

Att utbilda de förtroendevalda i upphandling är ytterligare ett råd. ”Upphandling kan vara ett verktyg att förverkliga sin politiska agenda” slår de fast.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Lotta Edholm, seniorkonsult på TeneliusHolm.

Vilka är de vanligaste förklaringarna till att kommunerna saknar upphandlingsplaner, ni anger några i debattartikeln?

 – Jag skulle säga att det nog främst beror på att många politiker inte identifierar upphandling som en särskilt viktig fråga. Och när politiker inte ställer krav så händer inte så mycket. 

En offentlig tjänsteman uppmanade leverantörer att strunta i de olika verktyg och företag som förmedlar upphandlingar och vars tjänster man kan abonnera på för att i stället titta direkt på kommunens hemsida för att hitta lokala upphandlingar. Kan det vara ett bra råd till företagen?

 – Man måste göra båda! En företagare vill säkert lägga anbud i många kommuner och då är annonsdatabaserna viktiga verktyg. Men om man vill veta vilka planer som finns för framtiden så ska man studeras kommunernas hemsidor och bygga relationer med inköpare och beställare. Men det förutsätter ju att kommunen har långsiktiga upphandlingsplaner förstås…

Finns det något som berörda myndigheter kan göra för att förbättra läget på området (t ex Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket?)

 – Jag är tveksam till mer lagstiftning, men myndigheterna skulle kunna ge mer av vägledning och goda råd. Också SKR skulle kunna göra mer, till exempel ge utbildningar om upphandling som riktar sig till kommunpolitiker och som beskriver möjligheter, fällor och utmaningar.

– Jag har själv en bakgrund som kommunpolitiker och vet hur vanligt det är att politikerna mest ser risker med upphandlingar, att det bli fel och att människor blir upprörda. Men upphandling är ett utmärkt verktyg att förverkliga politiska löften och samtidigt vara rädd om skattepengarna.

Vad vill du lägga till i övrigt kring detta?

 – Bra upphandling ger mer utdelning för varje skattekrona. Bra framförhållning gynnar dessutom det lokala näringslivet. Vi vill ha fler, inte färre företag som lägger anbud i offentlig upphandling. Fler politiker måste inse det, avslutar Lotta Edholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *