Publikom 2017: Generation Z – Förstå dem för att nå dem!

Generation Z är postmillenium-generationen, de som är födda cirka 1995-2015. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefon, socialt nätverkande och onlinevideo. Förståelsen av deras digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du vill positionera ditt varumärke i den här gruppen, kommunicera med dem och rekrytera dem i en snar framtid. Katarina Graffman, Doktor i antropologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.