Publikom 2017: PANELSAMTAL Alternativa nyheter och desinformation Vilka är farorna och hur kan vi skydda oss

Vi utsätts idag för orimligt mycket alternativa nyheter, ryktesspridning och ren desinformation. Det är nära nog omöjligt att inte själv påverkas och i all välmening indirekt eller direkt bidra till vidarespridning. Särskilt svårt är det när det handlar om kvali cerad desinformation där syftet kan vara långt mer välplanerat än vad vi kanske tror. Vi har samlat några av landets främsta experter på området för att ge dig råd i hur du i största möjliga mån kan identi era desinformationen och skydda dig och din organisation från de allvarliga konsekvenserna. Mattias Lundberg, Psykolog och författare; Juan Navas, Kommunikationsansvarig, Sveriges kommunikatörer & Mikael Tofvesson, Enhetschef, Omvärld och beredskap, MSB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.