Publikom 2017: PANELSAMTAL Kommunikation för framgångsrik integration

Det långsiktiga integrations- och inkluderingsarbetet ställer höga krav på samhället och inte minst på landets kommuner. En väl fungerande kommunikation, internt, externt och mellan olika samhällsaktörer ökar förutsättningarna för att klara uppdraget. Experterna i panelen ger er tips och idéer om hur man hanterar sociala medier, hur man tänker kring information på webben och hur man måste samverka över gränserna. Lisa Söderlindh, Kommunikationsansvarig MIG talks; Kajsa Tirén, Opinionsstrateg och initiativtagare till konferenser och nätverk om kommunikation och integration & Barakat Ghebrehawariat, Demokratiagent och entreprenör, VD, Demokrateam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *