Publikom 2017: PANELSAMTAL Kommunikatörens nya roll

Kommunikatörens roll har förändrats mycket under de senaste åren. Arbetsgivare ställer högre krav där kommunikatörer idag förväntas vara mer a ärs- och verksamhetsorienterade och dessutom kunna påverka, coacha och inspirera organisationer i beslutsfattande som långsiktigt upplevs som trovärdigt och kommunikativt. Under panelsamtalet kommer några av Sveriges skickligaste kommunikatörer diskutera en roll i ständig förändring och hur vi kan bemöta de nya kraven. Hanna Dowling, Chef för företagskommunikation, SVT; Bengt Olsson, Presschef, Tra kverket & Johanna Snickars, kommunikationschef, Microsoft Sweden. Samtalsledare: Juan Navas, Kommunikationsansvarig, Sveriges kommunikatörer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.