Publikom 2017: Så skapas vinnande kommunikation Ett praktikfall från vinnaren av Megafonen 2016

Det vinnande förslaget har trots samma budgetramar visat e ekten av god kommunikation. Genom att stärka sitt varumärke och skapa stolthet bland medarbetarna har de bevisat att deras kommunikation är avgörande för organisationens framgång. Kom och lyssna på Jonas tips & tricks kring arbetsgivarkommunikation från en o entlig förvaltning. Jonas Wallin, Kommunikatör, Region Västmanland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.