Publikom 2018

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under den 10-11 oktober kommer besökaren att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.
Den pågående digitala transformationen förändrar och ställer i vissa delar större krav på kommunikatören. Och inte minst de, som är kommunikatör i den offentliga sektorn har mycket nytt att förhålla sig till. Kravet på transparens inom samhällsnära verksamheter är högt samtidigt som ny lagstiftning skyddar information kommunikatören hanterar och som i stora delar också ska göras tillgänglig för medborgare, företag och medier.
Med detta i tankarna har årets programråd för Publikom försökt skapa ett konferensprogram som tar fasta på den förändring som sker.

Urban Nilsson, Hexanova.
Foto: Ann Rehnberg

– Vi vill ge dig tillgång till kunskaper och verktyg som förenklar ditt kommunikativa arbete framöver, oavsett om du arbetar operativt eller strategiskt med kommunikation.
Vi hoppas att du tycker resultatet är intressant och att det motiverar en investering i ditt eget och din organisations kunnande. Nu och för framtiden. Hälsar Urban Nilsson programansvarig för Publikom 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *