"Dags att utveckla kommunal revision"

Fler aspekter än de rent ekonomiska bör inkluderas i den kommunala revisionen. Låt inte denna nödvändiga och intressanta utveckling förbli en vision, skriver Deloittes Roland Svensson.

Den kommunala revisionen har under senare år, i flera avseenden, utvecklats positivt. Detta har inte minst vederlagts i undersökningar som bland annat SKL har genomfört, där förtroendet för de förtroendevalda revisorerna bland tjänstemän och politiker generellt sett varit högt. Några kommuner har också en mycket hög och kreativ nivå på sina granskningsinsatser. Detta är positivt.

Vi på Deloitte märker dock, att skillnaderna mellan olika kommuner är stora och vill gärna se en utveckling mot ett större nytänkande generellt i den kommunala revisionen.

För att ytterligare höja ribban inom den kommunala revisionen tror vi, att nya företeelser i vår omvärld måste analyseras på ett bättre sätt och beaktas inom ramen för den kommunala revisionen.

Fruktbart samarbete
Mycket av det som händer i vår omvärld påverkar kommunerna i hög grad och bör därför beaktas i större utsträckning, i bland annat revisorernas riskanalyser och granskningsplaner. Därutöver är det viktigt att vara på tårna inför utvecklingen som sker generellt i kommuner avseende vårdval, regionala utvecklingsfrågor med mera och även granska detta.

För att kunna möjliggöra dessa saker krävs självklart ett fruktbart samarbete mellan de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena. Det gäller med andra ord att arbeta med en dialogbaserad revision.

Inkludera i revisionen
Några frågor, som kan vara värda att beakta för den kommunala revisionen och som långtifrån alltid finns med i revisorernas riskanalyser och granskningsplaner, kan bland annat vara följande:  

Konsumenter blir producenter; exempelvis sjukhus som anställer patienter för att förbättra sitt bemötande och sin logistik för en viss diagnos.

Hur påverkar det verksamhetens effektivitet? På vilket sätt kan denna företeelse sammankopplas med kompetensförsörjningsprocessen och granskningen av denna?

Gränsöverskridande samverkan; Helsingfors nationalbibliotek ber om hjälp från medborgarna med att digitalisera viss information. – Hur granskas gränsöverskridande verksamhet och hur påverkar det ansvarsutövandet?

Privatiseringen av den kommunala verksamheten – en jämförande granskning av entreprenörens effektivitet kontra kommunens kan vara intressant ur ett medborgarperspektiv – vad får skattebetalarna för pengarna?

Mer av mindre; resurserna är begränsade och frågan är hur effektiviteten av diverse genomförda kommunala insatser belyses i årsredovisningen?

Konsekvenser av kompetensutredningen; tänjer kommunerna på gränserna vad gäller det kommunala stödet till näringslivet och använder sig kommunerna av lagstiftningens fulla potential?

Hur kan revisorer granska säkerhets- och trygghetsfrågor utifrån det som sker i bland annat Malmö stad vad gäller våldsutvecklingen?

Har kommunen en ändamålsenlig medborgardialog och hur säkerställs medborgarinflytandet?

Till ovan kan självklart ett antal andra företeelser och aktuella frågeställningar läggas till, exempelvis regional tillväxt och konkurrenskraft, varumärkesbyggande, kundval, vårdval, utmaningsrätt, medborgarengagemang, samverkan med andra sektorer samt klimat- och hållbarhetsfrågor.

Inte bara en vision
Förändringsbenägenheten är bland en del förtroendevalda revisorer och sakkunniga biträden hög. Det återstår dock en hel del arbete inom den kommunala revisionsbranschen för att nå ett nyskapande värt namnet.

Att lyfta blicken mot företeelser som påverkar kommunerna, eller kommer att påverka dem i stor utsträckning framdeles, är avgörande för att nå denna utveckling. Vår slutsats på Deloitte är att vi måste bli bättre på och tydligare med, att missionera dessa frågor inom ramen för den kommunala revisionens utveckling. Låt inte denna nödvändiga och intressanta utveckling förbli en vision.

Roland Svensson
Revisionschef Deloitte och av Skyrev certifierad kommunal revisor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *