"IT i människans tjänst"

Nu har IT- och energiminister Anna-Karin Hatt lanserat den nya digitala agendan för Sverige. Strategin går under namnet IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.

Anna-Karin Hatt presenterade agendan kort under lanseringen på Münchenbryggeriet i Stockholm.

– Med den digitala agendan som vi presenterar idag riktar vi strålkastarljuset mot hur vi på bästa sätt ska kunna använda tekniken i människans tjänst. Det mål som regeringen slagit fast, och som vi nu överlämnat till Riksdagen, är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Det är inget mesigt mål, utan ett mål som kräver det bästa av de flesta.

– Det är ett mål som har mejslats fram efter mycket diskussioner både inom och utanför regeringskansliet. Ett mål där vi blickar bortom teknik, bortom kanalisation och bortom bekväma stuprör, och istället försöker se framåt och se hur vi ska kunna använda tekniken i just människans tjänst.

Frukten av det arbetet är den digitala agendan, en strategi med 22 områden med strategiska utmaningar, med 63 stycken nya åtgärder och 80 åtgärder som är kända sen tidigare. Sammantaget ger detta 143 olika insatser som är fördelade inomfyra strategiska områden:

För det första; Det ska vara lätt och säkert att använda IT.

– Fler måste få tillgång till tekniken. Men bara tillgång till datorer är inte en garant för att den faktiskt används. Om fler ska våga ta steget in i det digitala samhället måste fler tjänster bli smartare, bättre och enklare att använda.

För det andra; det behövs fler tjänster som skapar nytta.

– … rätt använt kan offentliga e-tjänster också skapa en öppnare och smartare förvaltning, och hjälpa oss att stödja innovation och delaktighet. Men då måste vi låta tjänsteutvecklare – stora som små – få tillgång till offentlig data på ett enkelt sätt så att vi på allvar kan stimulera och skapa förutsättningar för nya, säkra och effektiva tjänster.

För det tredje; det behövs infrastruktur.

– … i de områden där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar för utbyggnad har det offentliga ett ansvar. Just därför har vi från regeringen i budgeten avsatt närmare en halv miljard kronor de kommande tre åren för att se till så att hela landet kan få tillgång till bredband i världsklass.

Det fjärde och sista strategiska området i agendan är hur IT påverkar samhällsutvecklingen.

– Vi befinner oss mitt i ett historiskt paradigmskifte, där vi förmodligen ännu inte riktigt har sett vidden av vad informationstekniken kommer innebära för samhällsutvecklingen.

Under e-Förvaltningsdagarna den 12-13 oktober kommer du få tillfälle att höra Anna-Karin Hatt prata om den digitala agendan.

Anna-Karin Hatt tog upp flera grundläggande förutsättningar för att främja utvecklingen, som offentlighet, upphovsrätt och en modern lagstiftning.

En ny kommission
– För att genomföra agendan och hålla gott tempo i det arbetet kommer regeringen att inrätta en Digitaliseringskommission, som ska se till så att målet och ambitionerna i digitala agendan uppnås.
Det ska bli en kommission som ska följa och analysera utvecklingen mot målet och rapportera det tillbaka till oss i regeringen. Men den ska också lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att förverkliga den digitala agendans mål.

 

Här kan du ladda ner den digitala agendan IT i människans tjänst.

0 thoughts on “"IT i människans tjänst"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *