"Låt kommunen välja vinstmodell"

Socialdemokraterna vill ge kommuner och landsting rätten att avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Något som näringslivet genom branschorganisationen Almega reagerar emot.

– Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag. Idag presenterar vi ett konkret förslag på hur vi kan se till att resurserna används på bästa sätt inom verksamheten, samtidigt som vi värnar om valfriheten och mångfalden inom välfärden, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin i ett pressmeddelande.

– Vi vill ge kommuner och landsting möjligheten att själva avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Det gör vi genom att se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem, för att se om vi kan göra det möjligt att villkora offentligt stöd med att välfärden bedrivs i icke-vinstsyftande form.

– Inom exempelvis äldreomsorgen, hälsovården och handikappomsorgen skulle kommunerna då kunna välja att den privat utförda verksamheten enbart får bedrivas av exempelvis stiftelser, kooperativ och ideella föreningar.

– När det gäller frågan om kvalitet och resursanvändning i välfärden finns det flera problem som behöver lösas. Idag presenterar vi ett förslag som är ett steg på vägen mot en bättre välfärd, avslutar Carin Jämtin.

Strider mot LOU
Branschorganisationen Almega var snabba med att bemöta förslaget och hävdar att det strider mot grundläggande principer i lagen om offentlig upphandling, LOU.

– Att låta kommuner diskriminera vissa företag strider mot grundläggande principer i lagen, skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Almega menar att alla relevanta aktörer måste ha möjlighet att offerera på en offentlig upphandling, oavsett driftsform. Men att det som ska avgöra upphandlingen är det bästa anbudet utifrån pris och kvalité, och absolut inte vilken driftsform som verksamheten har.

– Frågan om driftsform är helt oväsentlig. Det viktiga är att de enskilda medborgarna ges större inflytande över val av välfärdsleverantör, och att avtalen följs upp, säger Ulf Lindberg och håller fram möjligheten för kommuner och landsting att använda sig av valfrihetssystem i större utsträckning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *