"Trafikverkets agerande inte acceptabelt"

Borås Stad riktar skarp kritik mot Trafikverket och menar att bristen på initiativ från myndigheten blockerar utvecklingen i den egna kommunen. Kommunstyrelsen i Borås kräver att Trafikverket startar en järnvägsutredning bums.

– Trafikverkets agerande blockerar utvecklingen i Borås och det är inte acceptabelt. Vi begär att Trafikverket genast startar en järnvägsutredning för sträckan Bollebygd-Borås.

Det skriver idag Kommunstyrelsens presidium i Borås Stad till Trafikverkets regiondirektör samt i ett pressmeddelande.

Efter förstudien 2005 har Trafikverket inte gått vidare med en järnvägsutredning för klarhet i sträckningen genom Borås. Sex olika alternativ för sträckningen och för stationsläget, som alla är tänkbara och inte får låsas med annan markanvändning, kräver en järnvägsutredning innan ett alternativ kan väljas.

– Bristen på besked blockerar stora delar av utvecklingsmöjligheterna i regionens näst största stad på obestämd tid, konstaterar Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Borås Stad har under de senaste ett och ett halvt åren försökt komma fram i planeringen genom att erbjuda sig att finansiera arbetet. Diskussioner med Trafikverket har gett positiva besked om en järnvägsutredning. Sedan några månader har dock Trafikverket avbrutit diskussionen, trots kommunens erbjudande om finansiering.

– Statens agerande blockerar utvecklingen genom att många viktiga markområden inte kan användas på ett nytt och bättre sätt, noterar Ulf Olsson.

I brevet han tillsammans med sina både vice ordföranden Annette Carlson (M) och Tom Andersson (Mp) nu skriver till Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström beskrivs situationen som en orimlig planeringsförlamning för Boråsregionen.

– Blockeringen är varken rimlig eller acceptabel. Vi kräver att en järnvägsutredning startar genast, säger Annette Carlson.

De tre undertecknarna framhåller i brevet att detta är ett problem inte bara för Borås utan för hela regionen.

Borås Stad begär skriftligt svar från Trafikverket, och att dess regionchef har ett möte med kommunledningen i Borås innan Trafikverket skickar detta svar.

Källa: Borås stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *