"Verbaldigitalius uppfyller inte kraven"

Chefsjurist Magnus Persson på Örebro läns landsting bemöter här kritiken från Verbaldigitalius i artikeln nedan.

Verbaldigitalius har lämnat ett anbud som inte uppfyller ställda krav vilket också framgår av domen från förvaltningsrätten i Stockholm. Verbaldigitalius har sedan valt att överklaga denna dom till kammarrätten.

Örebro läns landsting (ÖLL) har framfört ett flertal brister i Verbaldigitalius anbud, såväl organisatoriska som tekniska, och dessa brister skulle om de fått stå oemotsagda riskerat tillgängligheten och användbarheten i en viktig samhällstjänst för en stor mängd brukare.

Den tekniska plattformen som ÖLL använder upphandlades 2004 och teknikleverantören har ensamrätt till tekniken varför support och tilläggstjänster skett med direkttilldelning.

Verbaldigitalius begärde i förra veckan ut en omfattande mängd handlingar som innehåller upphovsrättsskyddad teknisk information utgörande affärshemligheter och arbetet att gå igenom och sekretessbedöma materialet är under slutförande.

Eftersom saken är under prövning i svensk domstol så är vi av den åsikten att det är där som sakfrågorna slutligen skall prövas.

Magnus Persson
Chefsjurist

Här kan du läsa Verbaldigitalius debattartikel från 6 oktober 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *