"Vi utnyttjar marknadens osäkerhet"

Mot bakgrund av turbulensen på de finansiella marknaderna ger Leif Hässel, Kammarkollegiets kapitalförvaltningschef, sin bedömning av det aktuella läget och hur de har valt att positionera sig för att lyckas ge kunderna en god långsiktig avkastning.

– I situationer som denna är det många investerare som dras med i det negativa sentiment som råder samtidigt som det förekommer ”tvingande försäljningar”. Vår investeringsfilosofi är just att utnyttja marknadsstress och stora riskpremier, men det kräver en längre placeringshorisont, skriver Leif Hässel, chef för kapitalförvaltningen på Kammarkollegiet.

– Vi behåller därför vår positionering och härdar ut i en marknad som fortsatt sannolikt kommer präglas av hög volatilitet. Även om vi är osäkra på tidpunkten när marknaden vänder, känner vi oss mycket komfortabla att vår position på sikt gynnar dig som kund, säger Leif Hässel.

Kammarkollegiet förvaltar närmare 135 miljarder kronor för totalt 450 kunder, främst myndigheter, stiftelser med statlig eller kyrklig anknytning och fonder.

Uttalandet i sin helhet kan du läsa här.

Källa: Kammarkollegiet

 

Tips: Ett längre reportage om Kammarkollegiets kapitalförvaltning kommer i Offentliga Affärer nr 5, med utgivning 4 oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *