Råd för strategisk upphandling

Region Skåne utvecklar sitt arbete med upphandling genom att tillsätta ett råd för strategisk upphandling. Syftet med rådet är att stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar.
– Jag ser mycket fram emot att ta del av rådets samlade erfarenheter och olika perspektiv. Det kommer att leda till ytterligare utveckling av vår upphandlingsverksamhet, säger Louise Strand, inköpsdirektör.
OFFENTLIGA AFFÄRER bad inköpsdirektör Louise Strand Berätta om hur tillsättandet av rådet gått till.
Har det varit en lång process?
– Upphandlingsstrategiutskottet fattade beslut i april 2015 och beslöt då att Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande upphandlingsstrategiutskottet, skulle vara ordförande i rådet. Vice ordförande skulle vara Liliana Lindström (M), vice ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
– Jag fick uppdraget att rekrytera övriga personer. Det skulle vara en bra mix med representanter för näringsliv, idéburen sektor, offentlig sektor, forskning, fack, m fl. Det var beställningen jag fick. Därefter har jag haft en rolig period som bestått i att diskutera med kloka personer, fått förslag på namn och tittat runt i mitt nätverk. Jag har försökt hitta personer som kan tillföra kunskap och bredd.
Den 19 november hålls första mötet då fokus ligger på Innovationsupphandling och ljus.
– Ljus är ett område som kommer mer och mer och påverkar människor mycket; arbetsmiljö, stad patienter, förtydligar Louise Strand.
Rådet är tvärsektoriellt och består av 16 deltagare från offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisationer, idéburen sektor och akademien.
Amela Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling, uppger i ett pressmeddelande att Region Skåne vill ligga i framkant när det gäller upphandlingar som bidrar till samhällsnytta. Nu anser man sig ha fått ihop en stark grupp till rådet där deltagarna kompletterar varandra i kunskap och erfarenheter. ”Genom strategiskt och tvärsektoriellt arbete kommer vi kunna nå nya insikter och idéer kring upphandling”, säger hon.
Rådet för strategisk upphandling ska träffas tre till fyra gånger per år. Bland medlemmarna i rådet märks namn som Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne, Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne, Roger Ahlgren, Commercial Manager, Johnson & Johnson, Charles Edquist, professor i innovation, Lunds universitet, ledamot av Nationella innovationsrådet. Dessutom Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahls och Niklas Tideklev, projektledare innovationsupphandling, Upphandlingsmyndigheten.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014). Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.
Bild: Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne. Foto: SOI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *