Radikala förslag i demokratiutredning

Enskilda medborgare bör kunna väcka förslag till förslag i riksdag, kommun och landsting. Detta genom att lägga upp en motion på en central webbplats. Det föreslår 2014 års Demokratiutredning i sitt betänkande. Rösträtt från 16 år är ett annat förslag.
Förslagen lades fram 2016-01-18 och samtidigt publicerade Olle Wästberg, ordförande, och Daniel Lindvall, huvudsekreterare, en debattartikel i Dagens Nyheter med en sammanfattning av utredningens betänkande på drygt 750 sidor.
Om en folkmotion får stöd av en procent av de röstberättigade, ska den behandlas på samma sätt som förslag som folkvalda lägger fram i riksdagen eller i fullmäktige i kommun och landsting, menar utredarna.
Bland övriga förslag finns förbättringar för grupper som är underrepresenterade i kommunala församlingar. ”Genom att fullmäktigeledamöter ska kunna sitta kvar trots att de flyttat från orten, kan unga som bytt studieort bevara ett kommunalt engagemang. Om också förtroendevalda får möjlighet till föräldraledighet minskar avhoppen av familjeskäl”, heter det.
Bättre uppföljning av beslut är en annan punkt, liksom att öka engagemanget hos unga. Därför föreslås på försök sänkt rösträttsålder till 16 år.
Partistödet ska inte kunna slussas till centrala partiorganisationer, utan användas ”på ett ändamålsenligt sätt” och bidra till ”lokal representation och aktivitet”, skriver debattörerna.
Karl-Oskar Brännström på IT-företaget flexiteBPMS gillar förslaget om folkmotion. Företaget har levererat en plattform till Västerås stad, som år 2015 var nominerad till e-Diemaond aword på e-förvaltningsdagarna.
Företagen har jobbat med demokratiutveckling i ett antal år, på uppdrag av kommuner.
– Folkmotion är ett naturligt nästa steg. Ju fler medborgare som blir engagerade, desto bättre beredningsunderlag får tjänstemän och politiker inför besluten, menar Karl-Oskar Brännström.
I Västerås har man tagit detta ett steg längre och använder också en teknisk plattform som stöd för den interna processen med e-förslag (eller e-petition), som folkmotionen kallas där. Läs mer om den modell som Västerås tillämpar via följande länk:

http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/dialog-synpunkter-och-forslag/e-forslag.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *