Radikalt nytänkande ledarskap

För en engagerad och produktiv verksamhet behöver fokus ligga på att förstå vad man faktiskt gör snarare än vad man borde göra. Vi tittar på vad organisationer faktiskt är och skärskådar några ”myter” omkring chefs- och ledarskap. Här presenteras nya insikter inom chefs- och ledarutveckling utifrån forskning inom komplexitet.
Åsa Lundquist Coey, Komplexitetsdoktor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.