Rätt att utmana kommunen!

Idag har 35 kommuner och ett landsting infört utmanarrätt – en uppmaning till företag och enskilda att peka ut verksamheter som skulle kunna drivas på ett effektivare sätt. I Övertorneå kommun blev utmanarrätten den sakfråga som orsakade maktskifte vid valet i höstas.

Utmanarrätt innebär att en kommun eller ett landsting, genom politiskt beslut, åtar sig att pröva inkomna förslag på alternativ drift av verksamhet som i nuläget bedrivs i egen regi eller inte drivs alls i kommunen. Om verksamheten anses lämpad för konkurrensutsättning, inleds en upphandling i konkurrens eller i vissa fall en avknoppning.

I dagsläget har 35 kommuner och ett landsting infört utmanarrätt, några kommuner förbereder ett införande medan två kommuner har dragit tillbaka rätten att utmana. I det ena fallet, i Övertorneå kommun, orsakade frågan ett politiskt maktskifte.

Drog tillbaka rätten
I Övertorneå kommun har utmanarrätten skapat turbulens det senaste året. Det var 2009 som det då borgerliga styret införde utmanarrätt i kommunen. Ett antal förfrågningar från privata näringsidkare lämnades in, bland annat vad rör transporter och återvinning samt ett äldreboende.
Oppositionen bestående av Socialdemokrater och Vänsterpartister överklagade beslutet att lägga äldreboendet på entreprenad, men fick avslag i domstol.

Lokaltidningarna rapporterade om oro hos personalen som fått besked om övergången till privat drift. All personal erbjöds anställning med oförändrade villkor, men ett ägarbyte orsakar ändå blandade känslor.

Sedan kom september 2010 och kommunalval, och maktskiftet i kommunen var ett faktum. Det nya politiska styret i Övertorneå har sedan dess gjort helt om.

– Vi kan tänka oss att lägga ut viss verksamhet på entreprenad men inte under de här förutsättningarna, så vi har dragit tillbaka utmanarrätten, förklarar kommunalrådet Roland Kemppainen (S).

Han menar att utmanarrätten leder till att privata aktörer ”tar russinen ur kakan”. Att endast enheter som är lönsamma tas över av privata intressen.

Det är idag vanligt att kommunpolitiker ur nästan alla läger är positiva till privatiseringar av egen verksamhet, men det råder oenighet om hur det ska gå till. Vilka verksamheter kan läggas ut och på vems initiativ?

I Övertorneå sköts transporterna sedan årsskiftet på entreprenad. Den typen av verksamhet kan även framöver bli aktuell att privatisera.

– Vi har enats om att kommunen ska driva verksamheten inom vård, skola och omsorg. Däremot kringaktiviteter kan bli aktuellt att lägg på entreprenad, säger Roland Kemppainen.

Även äldreboendet skulle gå över i privat regi från årsskiftet, upphandlingen genomfördes men överklagades av leverantörer.

– Vi vet i dagsläget inte vad som händer med äldreboendet, vi avvaktar domarna i överprövningsmålen, säger Roland Kamppainen.

Dålig information
Organisationen Svenskt näringsliv anser att kommunerna inte utnyttjar möjligheten med utmanarrätt på ett bra sätt. I en rapport från i höstas visar de att kommunerna är dåliga på att informera om utmanarrätten.

Enligt undersökningen saknar 16 av 34 kommunala hemsidor information i ämnet och i 26 av 34 kommunala telefonväxlar känner man inte till vem inom kommunen som kan ge information och vägledning till utmanare.

Svenskt näringsliv menar att utmanarrätten kan ses som en kostnadsfri genomlysning av den kommunala verksamheten. Därför är det märkligt att marknadsföringen av rätten inte är mer offensiv.

Men många är av motsatt uppfattning, att utmaningar alltid kostar pengar för kommunen. I till exempel Enköpings kommun har man tagit emot en utmaning att ta över kommunens måltidsservice, vilket är en omfattande verksamhet och bara konsultkostnaderna för att analysera utmaningen beräknas bli 250 000 kronor.

Omsorgsföretaget Attendo Care har under de senaste åren utmanat fyra kommuner med sammanlagt åtta utmaningar. Det har gällt både äldreboenden och LSS-boenden. Av dessa åtta utmaningar antogs tre av Halmstad och Hörby kommuner. Attendo vann de två upphandlingarna i Halmstad och en av våra konkurrenter vann i Hörby.

– Vi inleder alltid en dialog med kommunens politiker innan vi utmanar, även om kommunen har infört utmaningsrätt. Vi utmanar därför att vi tror att vi kan utveckla verksamheten till gagn för både brukare och personal, säger presschef Johanna Hållén.

Skiljer det sig mycket mellan kommunerna hur man hanterar utmanare?

– Vår erfarenhet är att det inte nämnvärt skiljer sig mellan kommuner, säger Johanna Hållén.

Den potentiella marknaden som kan öppna sig genom utmaningar är stor. Enligt Konkurrensverkets bedömningar kan 70 – 80 procent av kommunal verksamhet konkurrensutsättas och i dagsläget är cirka tio procent konkurrensutsatt. Vissa uppskattar marknadens värde till 700-1000 miljarder kronor.  

En utmaning sker genom att ett förslag lämnas till kommunen om att en viss verksamhet bör upphandlas, säljas eller helt enkelt drivas på ett annat sätt.

I det läget prövar kommunen eller landstinget först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Myndighetsutövning får till exempel inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen. Strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen/landstinget kan inte heller utmanas.

Det är också upp till den lokala kommunen eller landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas. Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler.

En utmaning kan alltid avslås
En vanlig missuppfattning hos kommunerna verkar gälla vem som har beslutanderätten. Att införa utmanarrätt innebär inte att kommunen tvingas konkurrensutsätta sin verksamhet – beslutet ligger fortfarande hos kommunen.

Vid ett utmaningsförfarande är det den politiska nämnden som avgöra om utmaningen ska godtas och leda vidare till upphandling, eller om utmaningen ska avslås. Det innebär, menar vissa, att kommunerna inte har något att förlora på att införa utmanarrätt.

FAKTA: Utmanarrätt
All verksamhet förutom myndighetsutövning och strategiska funktioner kan utmanas.
Utmaningen kan komma från en extern utmanare alternativt från interna medarbetare.
Nämnden som har hand om berörd verksamhet är skyldiga att avgöra om den kan utmanas och därmed upphandlas.

Kommuner med utmanarrätt
1.Bengtsfors
2.Enköping
3.Halmstad
4.Håbo
5.Härnösand
6.Höganäs
7.Hörby
8.Järfälla
9.Kristianstad
10.Kungsbacka
11.Laholm
12.Lerum
13.Linköping
14.Markaryd
15.Mora
16.Mullsjö
17.Munkedal
18.Ragunda
19.Skara
20.Sollentuna
21.Solna
22.Stockholm
23.Sävsjö
24.Täby
25.Uddevalla
26.Upplands Väsby
27.Uppsala
28.Vetlanda
29.Värmdö
30.Växjö
31.Älmhult
32.Ängelholm
33.Örebro
34.Örkelljunga
35.Österåker

Landsting med utmanarrätt:
1.Stockholms läns landsting

Gotland avskaffade utmanarrätten 2010 och Övertorneå avskaffade utmanarrätten 2011. Alingsås inför utmaningsrätten 1 april 2011 och Östra Göinge, Ulricehamn och Ystad är några av de kommuner som förbereder införandet av rätten.

Källa: SKL, Utmaningsservice.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *