Rätt kvinna för jobbet

Sveriges nya tillsynsman för offentlig upphandling är en kvinna, Ellen Hausel Heldahl heter hon och är ett bekant namn för Upphandlarsverige. För Offentliga Affärer berättar hon vad hon tycker fungerar bra – och mindre bra.

Ellen Hausel Heldahl är sedan årsskiftet Konkurrensverkets nya avdelningschef för tillsyn över offentlig upphandling. Hon tar därmed över uppdraget att driva otillåtna upphandlingar till domstol för prövning och krav om upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket har hittills tagit arton ärenden till domstol sedan lagen ändrades och öppnade för denna typ av sanktioner.

Vi träffar henne när hon gör din sista arbetsdag på Socialdepartementets upphandlingsenhet. Där har hon arbetat med bland annat lagstiftningsfrågor och har de senaste åren varit sekreterare i två upphandlingsutredningar, Frittvalutredningen som ledde fram till Lagen om valfrihetssystem och Innovationsupphandlingsutredningen.

Vårt samtal kom av naturliga skäl att beröra båda dessa ämnen, men först vill vi veta på vilket departement hon själv skulle placera upphandlingsfrågorna om hon fick bestämma? Hon väljer diplomatiskt att besvara frågan med att framhålla hur man i Storbritannien har organiserat ansvaret för offentlig upphandling.

– Britterna har samlat stor kompetens i upphandlingsfrågor i en organisation, Office of Government Commerce, OGC. Avdelningen motsvarar i princip vår verksamhet på Kammarkollegiet, Konkurrensverket, Vinnova och regeringskansliet. Nu har man nyligen flyttat OGC från det brittiska finansministeriet till statsrådsberedningsnivå, Prime Minsters Office. Upphandlingsfrågorna har alltså flyttat upp ett pinnhål i hierarkin.

Hon tror att orsaken bakom flytten är att Storbritannien har ett uttalat mål om att spara pengar genom effektiv upphandling – en situation som inte är direkt jämförbar med Sveriges för tillfället.

– De befinner sig i en situation med stora budgetunderskott, vilket inte kan jämföras direkt med hur vi har det i Sverige just nu.

Siktet riktat framåt
Ellen Hausel Heldahl lämnar Socialdepartementet och upphandlingsfrågorna veckan innan EU presenterade sina förslag på ändringar i upphandlingslagstiftningen.

Jul- och nyårshelgen har inneburit bråda dagar för de före detta kollegorna som har kort om tid för att förbereda ståndpunkterna inför förhandlingarna i rådet. Hon är inte ledsen att lämna arbetet just nu. Samtidigt är hon optimistisk till att arbetet kommer att leda till förbättringar.

Är det inte för kort om tid för att åstadkomma några genomgripande förändringar?

– Det finns inget val, det är viktigt att förhandlingarna kommer igång ordentligt under det danska ordförandeskapet. Och det kommer de att klara galant, danskarna har vanan. Efter Danmark tar Cypern över och de har inte varit ordförande tidigare så det är svårt att veta hur de tar över ärendet, säger hon.

Ellen Hausel Heldahl framstår som en glad och viljekraftig person och blicken är nyfiken. Nu är siktet inställt på framtiden och hon ser fram emot de nya arbetsuppgifterna på Konkurrensverket. Den nya rollen innebär bland annat personalansvar, något hon inte har haft på många år men som hon tycker ska bli roligt.

En dalkulla i storstan
Hon växte upp i Dalarna och flyttade därifrån dagen efter studentexamen. Då till Paris och därefter USA en tid, innan juridikstudierna inleddes i Uppsala. En annan viktig ”skola” har varit åren som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Mitt arbete som förbundsjurist innefattade en otrolig bredd av frågor. Som ombud för kommuner hamnar alla möjliga ärenden på ens bord, och upphandlingsfrågorna kommer in i många av dem.

Från de praktiska uppdragen på SKL, via sex år i Regeringskansliet med bland annat lagstiftningsarbete går hon nu till tillsynsverksamheten. Det kommer att ge nya perspektiv på offentlig upphandling.

Vi vill gärna veta hur hon ställer sig till möjligheten att ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling när hon nu är på väg till Konkurrensverket, som har tagit en restriktiv hållning i frågan. Det blir ett diplomatiskt svar igen.

– EU har sagt att man ska kunna ställa sociala krav, miljökrav och innovationskrav. EU-kommissionen anser vidare att offentlig upphandling är ett viktigt instrument i att nå målsättningarna som anges i ”Europa 2020”. Även regeringen har varit tydlig i frågan.

Vissa hävdar att vi Sverige är fega i våra bedömningar av EU-rätten, kan det vara så?

– Ja, det finns exempel på det. Behöver vi ha de regler vi har? Det är en fråga som Anders Wijkmans upphandlingsutredning ser över.

Ett annat exempel som hon lyfter är om det kan vara tillåtet att direktupphandla under tiden ett upphandlingsärende ligger i domstol.

– I Sverige har vi gjort bedömningen att det inte är tillåtet, vilket har ställt till problem när det till exempel gäller vaccinering av livmoderhalscancer, eller möjligheten för en kommun att erbjuda skolskjuts vilket är två aktuella exempel. Samtidigt har man i till exempel den finska och norska lagstiftningen öppnat upp för möjligheten.

Gräva djupt i sitt ämne
Hon är bokad att tala på Upphandlingsdagarna, om förkommersiell upphandling.

– Jag var bokad på den här programpunkten sedan länge. Jag ska inte prata om Konkurrensverkets verksamhet och jag har valt att tacka nej till andra ämnen.

Istället är det andra medarbetare från Konkurrensverket som ska prata.

– Det är bra, jag vill inte ha allt strålkastarljus på mig. Dessutom är det mycket bra träning att hålla föredrag. Det förutsätter att man är väl insatt i sitt ämne, man måste gräva ganska djupt för att kunna prata en eller ett par timmar.

Ellen Hausel Heldahl om…

…Carema-skandalen
Hade det varit bättre att upphandla enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV för att säkerställa kvalitet på äldreboenden? Istället för genom lagen om offentlig upphandling, LOU?
– Nej, det är inte där problemet ligger. Du behöver en bättre uppföljning och en professionell beställarkompetens. När alltmer offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas behöver tjänstemännen gå från att vara välfärdsleverantörer till att välfärdskontrollanter. Det krävs en annan typ av kompetens och en annan typ av organisation.

…Innovationsupphandling
Hon anser att innovationspolitik är en viktig fråga och återigen vänder hon blicken till Storbritannien som förebild.
– Britterna har ett tydligt mål att upphandla både billigare och mer miljövänliga produkter, detta sker genom innovationsupphandling. Ett exempel på detta var när det brittiska justitiedepartementet upphandlande madrasser till landets fängelser Man ställde krav att de skulle vara helt nedbrytbara för miljön och en gräns för vad de skulle få kosta. Och upphandlingen blev framgångsrik – ett företag lyckades ta fram en madrass som var miljömässigt bättre och samtidigt billigare.
– Det är bara kunskap och vilja som krävs, man måste våga höja blicken. Samtidigt ger vi industrin möjligheter att sedan skapa exportframgångar på produkten.

Korta fakta
Bor: Sollentuna
Familj: Man och två söner
Ålder: 48 år
Intressen: Trädgård, spelar tennis
Övrigt: Uppvuxen i Dalarna, men dalmålet lämnade hon bakom sig.
Aktuell: Ny chef på Konkurrensverkets avdelning för tillsyn över offentlig upphandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *