Rättsexpert säger ja till djurskyddskrav

Miljöstyrningsrådet har låtit Niklas Bruun, professor i juridik, utreda frågan om krav på djurskydd i offentlig upphandling. I sin slutsats skriver han att ”Det finns ett klart utrymme för djurskyddskrav vid offentlig upphandling inom EU”.

Den senaste tidens rättsutveckling med överprövningar av offentliga livsmedelsupphandlingar där djurskyddskrav ställts har skapat debatt. Miljöstyrningsrådet, som tillhandahåller vägledning för att ställa djurskyddskrav, tillsatte därför en oberoende utredning för att skapa klarhet i frågan.

Rättsutlåtandet stöder Miljöstyrningsrådets syn på att det är möjligt för en offentlig myndighet att kräva djurskydd, förutsatt att det görs på rätt sätt.

– Det är viktigt hur kraven ställs så att de inte hänvisar till svensk djurskyddslagstiftning. Då begränsar man konkurrensen på ett otillåtet sätt, berättar Monica Sihlén projektledare och expert inom livsmedelsupphandling på MSR.

Läs rättsutlåtandet från Niklas Bruun hos Miljöstyrningsrådet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *