Rättvik kan bli vägledande

Osäkerheten är fortfarande stor om vilka djurskyddskrav som får ställas i livsmedelsupphandlingar. Nu ligger ett ärende hos Förvaltningsrätten i Falun som kan bli vägledande.

I våras gjorde Rättviks kommun en livsmedelsupphandling där man ställde djurskyddskrav i enlighet med svensk lagstiftning. Den svenska lagstiftningen på området är betydligt striktare än i övriga EU vilket gjorde att upphandlingen överprövades med hänvisning till principen om icke-diskriminering. Alltså att producenter utanför Sveriges gränser inte klarar kraven.

Det här varit en het fråga under lång tid, inte minst under valperioden då i princip samtliga partier sa sig vilja öka möjligheten för offentliga förvaltningar att upphandla närproducerat. Jordbruksminister Eskil Erlandsson var en av politikerna som uttalat sig i frågan.

– Osäkerheten kring vad man får och inte får kräva har varit stor och det finns en del testballonger på hur kraven ska formuleras. Men vill man ha grisar med knorr så ska man ställa det kravet. Det viktiga är att det inte får vara landrelaterat så att utländska leverantörer utesluts, sa Eskil Erlandsson till SvD.

En kommun som vågat gå vidare med frågan är alltså Rättvik. Överprövningen av den första upphandlingen godkändes av Förvaltningsrätten, men kommunen lät sig inte bevekas.

− Vi funderade på att överklaga, men istället tar vi en annan väg. Vi gör om upphandlingen, men preciserar våra kriterier, sa kommunalrådet Jonny Jones till Dalarnas Tidning.

De nya formuleringarna i förfrågningsunderlaget hämtades från Miljöstyrningsrådets vägledning för livsmedelsupphandling. Det är inte möjligt att hänvisa till svensk lagstiftning i sin kravställning. Däremot menar Miljöstyrningsrådets att det bör vara möjligt att ställa krav på att livsmedel ska vara producerat enligt vissa kriterier som syftar till att skydda djurs hälsa och liv.

Uppställda krav måste vara relevanta och kopplade till föremålet för upphandlingen. I och med att det saknas rättsfall på området är det dock svårt att med säkerhet uttala sig om rättsläget och ett rättsavgörande vore önskvärt.

När nu Rättviks livsmedelsupphandling återigen är överprövad och ligger hos Förvaltningsrätten i Falun är det många som avvaktar resultatet med intresse.

− I mitten av oktober lämnade vi in bemötanden på samtliga punkter som leverantören Servera har anfört till Förvaltningsrätten. Framförallt handlar det om att våra krav är högre än de som EU anger som minimikrav, säger upphandlare Siw Norström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *