Rättvik vann tvisten om djurskyddskrav

Förvaltningsrätten i Falun bedömer att Rättviks kommuns livsmedelsupphandling, där man ställt objektiva djurskyddskrav, är korrekt genomförd. Nu ska ärendet prövas av Kammarrätten.

Livsmedelsleverantören överklagade i oktober förra året Rättviks upphandling eftersom kommunens djurskyddskrav är mer omfattande än minimikraven inom EU. Men Förvaltningsätten bedömer nu att en upphandlande myndighet har stor möjlighet att bestämma själva vad de vill upphandla. Något som rätten anser att tidigare domar gällande antibiotika, transport och slaktmetod inte har tagit hänsyn till i tillräcklig utsträckning. Rätten skriver i sin dom:

”Enskilda motiverade specifikations- eller kvalitetskrav på en vara i ett enskilt upphandlingsfall kan indirekt begränsa den fria rörligheten men ändå utgöra ett tillåtet krav enligt EU-rätten. Enligt förvaltningsrätten skiljer sig i detta avseende inte livsmedel från andra typer av varor.”

Rättviks kommun har tagit hjälp av Miljöstyrningsrådets vägledning vid utformandet av djurskyddskrav i upphandlingen.

– Vi vet att Rättviks kommun har ett starkt politiskt stöd i frågan och att det finns många fler kommuner ute i landet som också vill ställa djurskyddskrav men som tvekar på grund av den senaste tidens spretiga domar. Vi hoppas att den här domen ger dem fortsatt vilja att driva sina frågor, säger Monica Sihlén projektledare på Miljöstyrningsrådet.

När det gäller den debatterade problematiken kring uppföljning av kraven är domen klargörande, skriver Miljöstyrningsrådet i ett pressmeddelande. Kraven kan ställas och går att följa upp eftersom leverantörsförsäkran är ett sätt som är förenligt med LOU och godtagbart i hela EU. Förvaltningsrätten i Falun avslutar domen med att konstatera att ”leverantörsbevis och skriftliga redogörelser uppfyller det gemenskapsrättsliga kontrollkravet”.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Uppdaterat: Nu har Kammarrätten i Sundsvall beslutat att pröva ärendet sedan Servera överklagat Förvaltningsdomstolens beslut.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *